Producten

Vergelingsvirus suikerbieten in 2021: wees alert en start op tijd!

Met de vrijstelling van Batavia komt er een uitstekend product bij voor de luizenbestrijding

Het effect van afgelopen winter op de bladluis- en virusdruk

De vroege en hoge druk van bladluizen in 2020 en het daarbij behorende vergelingsvirus heeft zich door heel Nederland inmiddels verspreid.

Veel bladluizen zijn als larve of adult de winter in gegaan en het vergelingsvirus kon makkelijk overleven op voederbieten, afvalhopen, gewasresten van bieten op het veld, plaatsen waar de bietenhoop heeft gelegen, opslag van bieten en overwinterende waardonkruiden.

Het effect van de koude perioden die we hebben gehad is lastig in te schatten. Wat we weten is dat strenge vorst geen invloed heeft op de overwinterende eitjes. De sneeuw heeft eerder voor een isolerende laag gezorgd waardoor luizen in staat zijn geweest om toch te overleven. Tijdens de warme periode in maart hebben luizen zich snel kunnen vermeerderen.

Inmiddels ligt met de koude temperaturen de ontwikkeling van luizen stil maar ze zijn niet afgedood. In de rozen zien we altijd vroeg de eerste luizen aantastingen komen en dat is ook dit jaar weer het geval! Kortom de luizen zijn er al weer en is het afwachten tot ze gespot worden in de eerste bieten percelen!

 

Forse opbrengstderving door bietenvergelingsvirus mogelijk

Bietenvergelingsziekte wordt veroorzaakt door luizen die het bietenvergelingsvirus overdragen. Er zijn drie soorten die in Nederland veel voorkomen:

  • BYV (sterk vergelingsvirus),
  • BMYV (zwak vergelingsvirus) en
  • BChV (bietenchlorose-virus).

Alle drie zorgen voor vergeling van het blad. Vooral bij de vroege infecties hebben telers met forse opbrengstderving te maken soms wel tot 40 procent.

De schadedrempels zijn voor de luisbestrijding 2 luizen per 10 planten voor groene perzikluis en 50 luizen per plant voor zwarte bonenluis. De groene perzikluis is het meest efficiënt in het overdragen van het bieten vergelingsvirus. In combinatie met de reeds aanwezige luizen en virusdruk zijn dit redenen genoeg om alert te zijn vanaf het begin!

 

Batavia sterk in elk stadia van de biet

Batavia heeft een 120 dagen vrijstelling gekregen ter bestrijding van bladluizen in suikerbieten. Deze vrijstelling geldt van 1 april t/m 15 juli 2021.

Batavia (werkzame stof spirotetramat) is een dubbel systemisch insecticide: het wordt opgenomen in de plant en door de gehele plant naar boven én naar beneden getransporteerd. Door deze unieke eigenschap zullen ook jonge onbehandelde bladeren en andere moeilijk bereikbare delen van de plant worden beschermd (zie grafiek 1).

Daarnaast zorgt de combinatie met Robbester of Batavia toegevoegd aan de onkruidbestrijding (met Robbester) voor een hele snelle aanvangswerking.

Batavia werkt in bieten tegen zowel de groene perzikbladluis als ook de zwarte bonenluis. Eventueel aanwezige trips wordt ook bestreden. Belangrijk voor een goede werking is een actieve groei van de bieten. Dit vormt de basis voor een goede opname en transport in de gehele plant.

De adviesdosering van Batavia is 0,45 l/ha + 1 l/ha Robbester. Het mag in suikerbieten twee keer per teeltseizoen worden toegepast met een interval van 14 dagen. Gebruik voldoende water per ha.

 

 

Batavia en nuttigen

Batavia is veilig voor nuttige insecten die luizen eten en past uitstekend binnen IPM. Zie onderstaande tabel.

De kleuren geven de veiligheid voor alle in de bieten relevante natuurlijke vijanden aan.

De kruisjes geven aan tegen welke insecten de natuurlijke vijanden hun bijdrage leveren. 

 

Advisering

 

Zorg ervoor dat bij zowel de solo als de gemengde toepassing van Batavia altijd 1l/ha Robbester of Actirob B of een plantaardige olie wordt toegevoegd.

Bewaar bij inzet van Batavia in suikerbieten onderstaand bestand bij de teeltadministratie of in de bestrijdingsmiddelenkast.

 

Publicatie

Download hier de PDF:

 

Klik hier voor de link naar de publicatie van de vrijstelling in de Staatscourant

 

Bekijk ook onze Gewaspagina Bieten voor een complete overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

 

Meer informatie? 

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

Teppeki® is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection N.V./S.A

Closer® is een geregistreerd handelsmerk van Corteva Agrisience.