Producten

Alert op luis in wortelen!

De laatste twee weken is in veel gewassen luis aanwezig; dat geldt ook voor wortelen. Al vóór het gestrekte kiemlobstadium zijn net opkomende wortelen een delicatesse voor sommige luissoorten. Zuigschade door hoge aantallen luis kan in dit jonge stadium leiden tot groeiachterstand en zelfs plantwegval. Daarnaast is virusoverdracht een groot bijkomend risico van luizen in wortelen.

 

Zevenbladluis

Het Pastinakengeelvlekvirus wordt door de Zevenbladluis overgebracht naar wortelen. Vanaf andere schermbloemige planten, zoals Fluitenkruid, wordt het virus opgenomen en na een korte incubatieperiode kan de luis haar verdere leven het virus overbrengen op wortelen. Kenmerkend voor een besmetting is het zwart worden van het hartblad waarna de peen – zeker in een jong stadium – vaak afsterft. Wortelen die een besmetting wel overleven, houden last van groeiachterstand en rijpen slecht af met een slechte bewaarbaarheid als gevolg.

 

Afb. 1: Pastinakengeelvlekvirus

 

Roodbladigheidsvirus

Het afgelopen jaar zagen we op veel percelen ook in meer of mindere mate Roodbladigheidsvirus. Dit virus kan naast de Zevenbladluis ook worden overgebracht door de Groene perzikbladluis. Wanneer een enkele plant is aangetast zijn de gevolgen van besmetting niet noemenswaardig, echter bij een zware besmetting is flinke groeiachterstand met opbrengstverlies het gevolg.

 

 

Afb. 2: Roodbladigheidsvirus

 

Beheersing lastig


Omdat bij beide soorten virus de overbrengende luizen voor een langere periode besmettelijk zijn is het beperken van een uitbreiding geen eenvoudige zaak. Met een contactmiddel als FLiPPER® kan een effectieve bestrijding worden uitgevoerd waarbij luizen die geraakt zijn ook zeer snel worden afgedood. Voor de juiste toepassingsvoorwaarden van FLiPPER is eerder dit bericht verschenen. Flipper mag zowel in de gangbare als in de biologische teelt worden toegepast.

 

Een andere optie voor de gangbare teelt is de inzet van Batavia. Met de inzet van dit selectieve en systemische product beschermt u het gewas – afhankelijk van de groeisnelheid - tot twee weken.
Voor de toepassing op luis in wortelen is een dosering van 0,45 L/ha Batavia voldoende. Voeg in het geval het gewas is afgehard eventueel 0,5 L/ha Robbester toe om de opname te verbeteren.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina 'Tijd voor Wortelen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van onderstaand logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

 

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.

FLiPPER® is een geregistreerd handelsmerk van AlphaBio Pesticides Ltd. en wordt in Nederland gedistribueerd door Bayer Crop Science