Producten

Stengelaaltjesproblematiek in tulpen komt overal voor

Monitoring en preventieve aanpak met Velum Prime belangrijk bij de beheersing van stengelalen

Stengelaaltjes (Ditylenchus dipsaci) in bloembollen is een quarantaine organisme en kan voor een bloembollenkweker veel (financiële) schade tot gevolg hebben. Afgelopen jaar zijn er helaas wederom partijen tulpen aangetroffen met tulpenstengelaaltjes. Deze zijn ter velde gevonden op zandgronden en andere grondsoorten in Nederland. Ook bij exporteurs worden er zo nu dan besmette partijen tulpen gevonden door de keuringsinstanties.Afb. 1 aantasting van tulpenstengelaaltje op de bol bron: Wageningen University & Research


Voor een goede beheersing van stengelalen is monitoring het gehele jaar door belangrijk. Visueel, maar ook middels grondmonstering zijn er mogelijkheden.

In deze tijd wordt het plantgoed uitgezocht, hierbij kunnen ook symptomen zichtbaar zijn. Een voorbeeld in leverbare bollen waarbij een zware aantastingen zichtbaar is, is te zien op afbeelding 1.

Niet alleen ter velde en in de schuur kan je tulpen tegenkomen met symptomen van tulpenstengelaaltjes, in de broeierij van tulpen kan het beeld zicht uiten door o.a. bloemverdroging en afwijkende bloemen (zie afbeelding 2).Afb. 2 aantasting van tulpenstengelaaltje in de broei van tulpen


Sinds twee jaar is Velum Prime toegelaten voor de bloembollenteelt. Velum Prime bestrijdt het stengelaaltje Ditylenchus dipsaci in tulpen middels een toepassing in het dompelbad. Voor een goede effectiviteit is het belangrijk om partijen preventief te behandelen zodat besmetting van schoon plantgoed via het dompelvloeistof wordt voorkomen.  Afb. 3 tulpenstengelaaltje aantasting in het gewas. O.a. herkenbaar op blad en scheefstaande bloemen


Toepassingsadvies Velum Prime

Het plantgoed dient minimaal 15 minuten gedompeld te worden in een concentratie van 0.09% Velum Prime. Langer dompelen bevordert de opname van fluopyram en komt de werking ten goede. Velum Prime kan gecombineerd worden met de andere fungiciden in het dompelbad.


Heeft u nog bepaalde vragen, overleg dan met uw adviseur voor de juiste strategie.

Velum Prime, voor een gezonde start van het a.s. teelt seizoen!Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.


Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.