Producten

Bonenspintmijt weer aanwezig in aardappelpercelen

Op diverse percelen is de eerste aantasting te zien van bonenspintmijt.

Het warme weer dat er aan staat te komen zal de bonenspintmijt goed doen en kan zo snel zorgen voor schade in het perceel. Tijdige inzet van Batavia kan dit voorkomen!


Afb. 1  Aangetast blad en perceel in 2019. Spint zit aan de onderkant van het blad, is zeer klein namelijk minder 1 mm. Neem altijd een loep mee!


Bonenspintmijt

Afgelopen 2 jaar is de bonenspintmijt opkomen zetten in met name het oosten en zuid oosten van het land. Door een zeer droog en warm seizoen met weinig neerslag waren de omstandigheden ideaal voor bonenspintmijt om zich te ontwikkelen en een populatie op te bouwen.


Afb. 2  Schade die de bonenspintmijt kan aanrichten


In 2018 is deze aantasting beperkt gebleven. Kleine aantastingen werden zichtbaar aan het eind van het seizoen. Nog niet altijd wetende wat het was. Doordat er wel een populatie is opgebouwd en de omstandigheden in 2019 opnieuw zeer goed waren (warm, lage luchtvochtigheid, weinig neerslag), werd de schade nu veel vroeger in het seizoen waar genomen. Dit jaar zijn de omstandigheden gelukkig beter voor het gewas en komt de eerste aantasting ook later in het seizoen. Maar ook nu worden de omstandigheden goed voor de bonenspintmijt en kan deze opnieuw toeslaan in het gewas.


Afb. 3  Ontwikkeling bonenspintmijt


Spint ontwikkeld zich ontzettend snel bij warm en droog weer met een lage luchtvochtigheid. Het doorloopt daarbij verschillende stadia: ei, larve, protonimf, deutonimf en volwassenen. Een vrouwtje legt gemiddeld 100 eitjes. Afhankelijk van de gemiddelde etmaaltemperatuur gaat de cyclus langzamer of juist sneller.  


Rasverschillen

In de teelt van zetmeelaardappelen zijn duidelijk rasverschillen zichtbaar en in de teelt van consumptieaardappelen blijkt Markies zeer gevoelig te zijn voor bonenspintmijt.Afb. 4  Gevoeligheid van diverse zetmeelrassen. Saprodi blijkt zeer gevoelig en Arsenal eigenlijk niet. Onderzoek afgelopen jaar uitgevoerd in het Emsland door de LWK Niedersaschsen.

 

Bestrijding

  • Controleer perceelsranden
  • Bij vinden bonenspintmijt in de perceelsranden, preventieve inzet Batavia op percelen met gevoelige rassen
  • Advies 0,75 l Batavia + 1 l/ha Robbester:
    • Voorwaarden gewas moet nog voldoende aan de groei zijn, zodat de opname nog voldoende is
    • Batavia werkt goed op de larvale stadia en de nimf-stadia. Op de volwassen mijt is de werking gering. Daarom is vroegtijdige preventieve inzet van groot belang.
  • Blijf uw perceel controleren en indien nodig, bespuiting herhalen.
  • Opmerking: Batavia mag worden ingezet na de bloei van de aardappelen.

 

Meer informatie?

Klik op één van de onderstaande logo’s voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 
Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.