Producten

Opvallend veel Fusarium op de vruchten en stelen van paprika

Schimmels aanpakken met Serenade in paprika

Door het vochtige weer van de afgelopen weken is er opvallend veel Fusarium op de vruchten en stelen van paprika.

 

Spuitschema’s worden standaard gestart met een chemische aanpak. Het vervolg zou vanaf heden gedaan kunnen worden met groene middelen zoals Serenade. Serenade heeft een uitstekende brede fungicidewerking tegen Fusarium, meeldauw en botrytis.

 


Afb. 1 Fusarium oxysporum op de kroon van een paprika


Binnenrot

Gezien de historie van de afgelopen jaren zien we dat rond week 20 de hoeveelheid klachten over binnenrot toenemen. Het is belangrijk om in de komende weken (week 12-13-14) de Fusarium-druk tot een minimum te beperken door nu Serenade in te zetten.

Serenade draagt tevens bij aan residu- en resistentiemanagement.

 

Residuen reduceren

Door Serenade (8 L/ha) in spuitschema’s op te nemen tegen echte meeldauw en Fusarium is het effect vergelijkbaar ten opzichte van  een chemisch schema, echter de residu gehaltes en het aantal residuen bij de oogst kunnen door de inzet van Serenade aanzienlijk gereduceerd worden. Daarnaast resulteert de ziektebestrijding met Serenade in een lagere milieubelasting in vergelijking met een chemische aanpak.

 

Wachttijd en veiligheid voor nuttigen

Serenade heeft een wachttijd van nul dagen. Tot op de dag van de oogst kan Serenade worden ingezet om het gewas of de oogst te beschermen. Serenade heeft geen effecten op nuttige insecten of bestuivers.

 

Toepassing

Belangrijke punten voor een optimale toepassing en effectieve werking van Serenade in de teelt van paprika’s:

  • Pas Serenade preventief toe
  • Bij druk van schimmels, spuitintervallen aanhouden van maximaal 7 dagen
  • Zorg voor een optimale bedekking van het gewas
  • Serenade altijd combineren met een uitvloeier

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik altijd eerst het etiket en de productinformatie.