Producten

Onkruidbestrijding in mais: begin op tijd, dosering omhoog waar het moet!

De huidige weersomstandigheden hebben gezorgd voor een vlotte inzaai en daarmee ook voor een vlotte opkomst van de mais. De onkruidbestrijding staat daarom op de vroegst gezaaide percelen nu al voor de deur. Door op tijd te starten hebben we maximaal profijt van deze bespuiting en kan de mais ongestoord doorgroeien.

Veranderend middelen pakket

Doordat Calaris® een aantal restricties op het etiket heeft gekregen, is het gebruik van dit middel een stuk minder vanzelfsprekend dan in voorgaande jaren. De maximale dosering is 0,5 l/ha bij een DRT lager dan 95% en bij DRT95 mag maximaal 0,75 l/ha Calaris worden toegepast. Terbuthylazine in Calaris zorgde voor het wel bekende “aanjaag effect” van diverse spuitmixen. Na een aantal dagen was al zeer goed zichtbaar dat er gespoten was. Door tijdig te starten met de onkruidbestrijding is ook een prima onkruidbestrijding mogelijk. Daarnaast geeft een vroege onkruidbestrijding de maximale opbrengst (zie figuur 1.). Starten in 2-3 bladstadium van de maïs geeft 4-5% meer opbrengst ten opzichte van starten in het 4-6 bladstadium.

 

Figuur 1: door tijdig te starten met de onkruidbestrijding is dde hoogste opbrengst te behalen

 

Voldoende doseren is belangrijk

Bij een tijdige start van de onkruidbestrijding past een gangbare dosering. Spuit je de mais later, dan gebeurt dit op grotere mais, maar ook op grotere onkruiden. Onder de huidige droge omstandigheden zijn de onkruiden meer afgehard dan bij zacht weer. Alles bij elkaar vraagt dit om een voldoende hoge of robuuste dosering in de mix. Spuit je normaal een combinatie van 1,5 l/ha Laudis met 0,5 l/ha Monsoon Active met Frontier Optima® op kleine onkruiden, verhoog dit dan in de loop van tijd naar 1,75 l/ha Laudis + 0,75 l/ha Monsoon Active + Frontier Optima voor voldoende werking door het groter wordend onkruid en de afgeharde omstandigheden. Een toevoeging van 0,5 Calaris versnelt en versterkt de mix ook onder lastige omstandigheden.

 

Advisering

Basis / standaard mix:

 • 1,5 L/ha – 2 L/ha LAUDIS + 0,5 L/ha – 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE (+0,5 L/ha Calaris) + 0,4 L/ha Frontier Optima
 • 0,15 0,20 L/ha Capreno + 1,0 L/ha Robbester (+ 0,5 L/ha Calaris) + 0,4 L/ha Frontier Optima + 0,4 L/ha Milagro / Samson

Gladvingergras:

 • 2,25 L/ha LAUDIS + 1,0 L/ha Frontier Optima(+ 0,5 L/ha Calaris)+ 0,5 L/ha Kart + 0,4 L/ha Milagro / Samson

Gierstgrassen / wortelonkruiden / aardappelopslag

 • 1,75 L/ha LAUDIS + 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE (+ 0,5 L/ha Calaris) +0,4 1,0 L/ha Frontier Optima

 

Tips

 • Laudis is veilig bij alle gebruiksdoseringen voor vanggewassen (1,5 – 2,25 l/ha)
 • Gladvingergras bestrijding vroeg in 2-3 blad met 2,25 l/ha Laudis OD. Dit is dé aangewezen dosering voor gladvingergras
 • Laudis bestrijdt grassen als straatgras, hanenpoot en raaigrassen en zet rietzwenk wat terug (dis is wenselijk)
 • Laudis sterk op melganzevoet, muur, perzikkruid, kamille etc.
 • Laudis is veilig in nateelten als bijv. suikerbieten
 • Laudis in combinatie met Monsoon Active maximaal 2,5 liter OD totaal
 • Monsoon Active inzetten voor het 6 bladstadium van de mais
 • Maximaal 0,5 L/ha Monsoon Active of 0,15 l /ha Capreno als er wordt ondergezaaid
 • Nicosulfuron, Capreno en Monsoon Active passen niet in systeem met gelijktijdige onderzaai van rietzwenkgras!
 • Wortelonkruiden bestrijding het best in 2 keer spuiten en bij voorkeur de 2e bespuiting onder blad. Capreno en Monsoon Active zijn sterke producten tegen wortelonkruiden

 

Afbeelding 1: de mais staat bijna in het 2 bladstadium. Hier al een zeer hoge druk van haagwinde en hanenpoot. De onkruidbestrijding op dit perceel kan bijna worden uitgevoerd. (foto 10 mei, omgeving Winterswijk)

 

Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Mais" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

  

     

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie

 

Calaris® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

Frontier® is een geregistreerd handelsmerk van BASF