Producten

Geef Fusarium en witrot minder kans in de teelt van uien

Grondbehandeling Rudis onderdeel van de strategie tegen bodemgebonden ziekten

 

Afgelopen seizoen waren de problemen met Fusarium in de teelt van uien groter. In een jaar waarin de weersomstandigheden optimaal zijn voor Fusarium plus in diverse teeltgebieden de druk vanuit de bodem dermate aanwezig is, kan dit voor grote problemen zorgen. Het is belangrijk om binnen de geïntegreerde teeltmaatregelen alle mogelijkheden goed af te wegen en toe te passen waar mogelijk. Één daarvan is de grondbehandeling van Rudis

 

Afb.: proef pinkroot + fusarium 2018 NOP

 

Toelating

Rudis heeft een toelating als grondbehandeling vóór het zaaien of planten van zaaiuien, eerstejaars en tweedejaars plantuien, zilveruien, picklers, sjalotten en knoflook. Met deze toepassing wordt de aantasting door witrot en Fusarium beperkt met als gevolg dat het teeltrendement verbetert. Een brede, zo preventief mogelijke aanpak leidt tot het beste resultaat.

 

Toepassing

Rudis mag vóór het zaaien toegepast worden in een dosering van 0,6 L/ha. Het heeft de voorkeur om de toepassing vóór de laatste grondbewerking voor het zaaien uit te voeren. Voorkom dat het zaaizaad in direct contact komt met het middel. Om in het water levende organismen te beschermen, is de toepassing in uien, knoflook en sjalotten (grondbehandeling) in percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van een techniek uit tenminste de klasse DRT90.

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina Uien voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor meer productinformatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.