Producten

Onkruidbestrijding in aardappelen: één van de pijlers voor een goede opbrengst

Inzet van Gofor maakt de onkruidbestrijding zo breed mogelijk

Het onderscheid van het voorjaar 2023 is groot ten opzichte van de afgelopen jaren. We waren ondertussen gewend om vroeg, zelfs zeer vroeg te beginnen met de voorjaarswerkzaamheden, maar op dit moment moeten nagenoeg alle gewassen nog gezaaid òf gepoot worden. Hopelijk kan in de loop van volgende week gestart worden, alles zal elkaar dan snel opvolgen.

Wanneer de aardappelen gepoot zijn, moet er ook aandacht zijn voor de onkruidbestrijding. Immers, een adequate onkruidbestrijding heeft een positief effect op de opbrengst en geeft minder problemen bij het rooien. De juiste middelenkeuze is hierbij van cruciaal belang. De ervaringen met Gofor zijn sinds introductie in 2021 zeer positief.

 

Afb. 1: onkruidbestrijding tijdig uitvoeren geeft optimaal effect.

 

Resultaten 2022

Gofor is een combinatie van aclonifen met flufenacet.
Flufenacet is een actieve stof uit een nieuwe subgroep voor de aardappelteelt, te weten de HRAC groep 15, oxycetamides. Dit past uitstekend in het resistentie-management.

 

Bovenstaand de resultaten van een demoproef in Zeewolde 2022 (afb. 2, 3 en 4).

Bij beide objecten wordt 900 gr aclonifen / ha toegepast. Bij de Gofor (afb. 4) is hier 300 gr flufenacet aan toegevoegd. 

Conclusie: de toevoeging van flufenacet aan de aclonifen, maakt de werking breder.

Deze brede werking zien we ook in de praktijk op een aantal veel voorkomende onkruiden zoals zwarte nachtschade, uitstaande melde, perzikkruid en zwaluwtong. 
Ook op hanenpoot, tegenwoordig op veel akkerbouwgronden voorkomend, zien we met Gofor een goed effect.

 

Doornappel

Doornappel is een onkruid dat we met name in de Oostelijke aardappelteeltgebieden steeds meer zien verschijnen. De zaden van dit onkruid zijn zeer ongewenst bij de verwerking van de fritesaardappelen. Bestrijding van de doornappel is zeer uitdagend. Gofor heeft in het onderzoek laten zien dat deze de beste resultaten geeft, weliswaar geen 100% bestrijding, maar een onderscheidende werking!

 

Afb. 5: doornappel, grotere plant met bloemen en doosvrucht

 

Duurwerking

De ervaringen uit proeven en demostroken van de afgelopen jaren hebben laten zien dat de mixen waarin de Gofor wordt gebruikt een langere duurwerking tonen. 

    Afb. 6: 0,75 encor + 0,7 Challenge / ha                          Afb. 7: 0,75 Sencor + 1,0 Gofor / ha

 

Bovenstaande afbeeldingen zijn van 29 september 2022 van een demoproef zetmeelaardappelen in Grolloo. Het object met Gofor (afb. 7) laat duidelijk minder straatgras zien.

Samenvattend: een goede langdurende werking op straatgras!

 

Toepassingsvoorwaarden Gofor

 • Om in het water levende organismen te beschermen, is toepassing in de teelt van aardappelen op percelen die grenzen aan oppervlaktewater uitsluitend toegestaan, indien op het gehele perceel gebruik wordt gemaakt van  een techniek uit tenminste de klasse DRT95 in combinatie met een teeltvrije zone van tenminste 150 centimeter (gemeten vanaf het midden van de laatste gewasrij of de laatste plant in de rij tot aan de insteek van de sloot).
 • Percelen die niet grenzen aan het oppervlaktewater hebben geen beperkingen.

 

Verwerking Gofor en Challenge

In deze link vindt u het internetbericht van mei 2021 waarin aandacht voor de verwerking van Gofor en Challenge:

 

Pootaardappelen

Het gebruik van Gofor in pootaardappelen wordt ontraden. Dit in verband met mogelijke gewasreactie wanneer Gofor kort voor opkomst wordt toegepast en direct daarna veel neerslag volgt. Dit is een tijdelijke gewasreactie.

 

Adviezen

Consumptie-aardappelen

Sencor tolerante rassen

 • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 2 l Gofor / ha
 • 3-4 l Arcade + 2 l Gofor / ha
 • 0,25 – 0,75 l Sencor + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha

Sencor gevoelige rassen

 • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 2 Gofor / ha
 • 2 l Proman + 3-4 l Boxer + 0,15 – 0,25 l Centium + 2 l Gofor / ha
 • 2 l Gofor + 2 l Sinopia

Zetmeel-aardappelen

 • 0,35 l Sencor + 1,0 Gofor / ha
 • 2,5 l Arcade + 1,0 Gofor/ ha
 • 1,5 l Arcade + 1,5 l Gofor / ha

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze gewaspagina 'Tijd voor Aardappelen' voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.