Producten

Effectieve bestrijding tulpengalmijt niet vanzelfsprekend

Tulpengalmijt is geen verleden tijd

Ondanks het koudere voorjaar groeien de bloembolgewassen goed door; de eerste tulpen - onder plastic geteeld - worden momenteel gekopt. Dit betekent dat de bestrijding van tulpengalmijt al binnenkort moet worden uitgevoerd. De normale teelt zal hier kort op volgen.

 

 

Na jaren waarbij tulpengalmijt maar minimaal voorkwam, zijn er deze winter op enkele lokaties tulpenpartijen gevonden die besmet zijn met tulpengalmijt. 
Door de inzet van Movento is tulpengalmijt goed beheersbaar, maar dat is niet vanzelfsprekend... De bestrijding van tulpengalmijt dient met de nodige aandacht en precisie te worden uitgevoerd om ook in de toekomst tulpen vrij van tulpengalmijt te houden! 

 

 

Movento biedt een goede bescherming tegen tulpengalmijt mits de toepassing goed wordt uitgevoerd. Deze toepassing is echter niet geheel zonder risico en vraagt om een serieuze benadering. Voor een effectieve en gewasveilige toepassing is het belangrijk om zowel de dosering als de spelregels voor Movento te volgen.

 


Movento spelregels voor bloembollen 

Het toepassen van Movento in de teelt van tulpen kan in de nateelt mogelijk leiden tot een versterking van het optreden van verklevingsverschijnselen. Beperk dit risico door onderstaande maatregelen met betrekking tot het aantal toepassingen, spuitinterval en wachttijd tot andere bespuitingen in acht te nemen:

  • Maximaal twee bespuitingen in tulp uitvoeren, met een minimale interval van 14 dagen. 
  • Pas Movento toe in een dosering van 0,5 l/ha.
  • De eerste toepassing binnen 1 week na de bloei uitvoeren.
  • Movento niet gemengd toepassen.
  • Movento niet toepassen in een schema waar ook minerale olie en/of grassenmiddelen worden toegepast.
  • Movento toepassen onder omstandigheden waarbij het middel goed wordt opgenomen.
  • Gebruik voldoende water (minimaal 300 liter/ha) 
  • De wachttijd tussen een voorafgaande bespuiting en de daarop volgende Movento toepassing is bij insecticiden en fungiciden 2 dagen en bij herbiciden (excl. grassenmiddelen) 5 dagen. Bij een bespuiting na de Movento-toepassing geldt voor insecticiden en fungiciden een wachttijd van 2 dagen en voor herbiciden (excl. grassenmiddelen) een wachttijd van 3 dagen.

Ondanks het nadrukkelijk naleven van de spelregels is het optreden van verkleving in bloembollen of bloemknollen niet uit te sluiten. 

 

Meer informatie?

Bekijk ook onze Gewaspagina "Tijd voor Tulpen" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op onderstaand logo voor meer product informatie en aanbevelingen, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.