Producten

Let op eerste vlucht koolgalmug in bloemkool en broccoli

Start met een preventief schema

De afgelopen jaren werden de eerste muggen tussen eind mei en half juni gesignaleerd en vier weken na het begin van de vlucht werden de eerste symptomen in het gewas waargenomen. Start daarom preventief met een schema en wacht niet af tot de eerste schade wordt waargenomen. Symptomen zijn misvormde bladeren en groeipunten in de hartbladeren. Aantasting in de hardbladeren leidt uiteindelijk tot harteloosheid en draaihartigheid, met grote oogstverliezen tot gevolg.

Start de bestrijding met Decis en schakel daarna over op Movento

Om de volwassen koolgalmug te bestrijden is het van belang om de eerste twee weken van de teelt met Decis te starten en schakel vervolgens, wanneer de plant goed aan de groei is, over op Movento. Movento werkt op de larve van de koolgalmug en de actieve stof spirotetramat moet eerst opgenomen worden door het blad. Voor een goede opname is een goed groeiende actieve plant noodzakelijk. De afgelopen jaren bleek in proeven en praktijk dat de derde week van de teelt een zeer geschikt moment is om Movento toe te passen.

Advies koolgalmug in bloemkool en broccoli:

  • Pas in de eerste weken van de teelt een pyrethroïde, zoals Decis toe
  • Voer een behandeling met Movento uit in de 3e week na planten
  • Een tweede behandeling uitvoeren met een interval van 14 dagen
  • Movento alleen toepassen op een actief groeiend gewas
  • Gebruik minimaal 300 liter water/ha
  • Dosering Movento: 0,5 l/ha ( 2x per 12 maanden)
  • Decis 0,3 l/ha (max. 3x per 12 maanden)