Producten

Onkruidbestrijding 2023, timing is de beste booster!

Door het zeer natte voorjaar loopt de inzaai van maïs op veel plaatsen ernstige vertraging op. Op de eerste gezaaide percelen zien we -onder mooie vochtige omstandigheden - de maïs nu snel boven komen en ontwikkelen. Deze percelen zijn dan ook al (bijna) toe aan een onkruidbestrijding. 


Timing de beste booster!


Nu de inzet van terbutylazine op veel percelen niet aan de orde is vanwege restricties (maximaal 1 keer per 3 jaar toepassen op hetzelfde perceel) zal de onkruidbestrijding er misschien wat anders uit gaan zien. Terbutylazine gaf de mix een boost of aanjagend effect wat met name onder moeilijke omstandigheden en bij grote onkruiden wel eens wenselijk kon zijn.

Één van de opties om dit booster effect op te vangen, is de huidige middelen op tijd toe te passen. Laat de onkruiden niet te groot worden. Door tijdig het onkruid te bestrijden, is het nog steeds goed mogelijk een schoon maïsgewas te telen.

In een mooie proef is dit onderwerp afgelopen jaar uitgebreid onderzocht:

 

Afb. 1  Timingsproef 2022 Zweeloo na de oogst

 

Bespuiting in 2 en 4 blad-stadium geeft een zeer goed resultaat!

De proef is op 4 verschillende momenten gespoten: het gaat hier om het 2 blad-, 4 blad-, 6 blad- en 8 blad-stadium van de maïs. Er is gespoten met en zonder terbutylazine in de mix. Een standaard bespuiting van 1,75l/ha Laudis + 0,75 l/ha Monsoon Active + 0,4 l/ha Frontier Optima® gaf in alle objecten een goede bestrijding van het onkruid. De toevoeging van terbutylazine gaf snelheid, maar het uiteindelijke resultaat is gelijk. De beste resultaten werden verkregen door tijdige te spuiten in het 2 en 4 blad-stadium van de maïs. Aan de maïs zelf is geen reactie waargenomen; dit is ook positief voor de opbrengst. Op tijd spuiten zorgt voor een hogere opbrengt van de maïs.

 

Laudis + Monsoon Active de basis voor alle onkruiden?

Laudis en Monsoon Active staat steeds vaker aan de basis van de onkruidbestrijding in maïs. Door deze twee componenten aan voldoende dosering te combineren kun je een heel breeds spectrum van breedbladige-, wortel-, grasachtige- en lastige onkruiden opruimen. Een aantal onkruiden vraagt om een toevoeging, omdat deze in de mix niet voldoende worden bestreden.

Ooievaarsbek werd gemakkelijk bestreden met terbutylazine. Als deze niet in de mix zit, is het aan te bevelen om 0,5 ltr/ha Basagran® toe te voegen bij problemen met ooievaarsbek.Voor ereprijs soorten blijft een toevoeging nodig van terbutylazine zoals Calaris® van 0,5 l/ha. Voor aardappelopslag en zwaluwtong is het aan te bevelen om 0,5-0,7 l/ha Kart® of 0,2 l/ha Starane® Top toe te voegen.

 

Afb 2  Mais bijna in het 3 blad-stadium met veel klein onkruid. De bespuiting kan snel worden uitgevoerd! Foto 16 mei, Aalten Achterhoek. 

 

Advisering spuiten in het 3 blad-stadium van de maïs

 

Basis / standaard mix:

 • 1,75 L/ha LAUDIS + 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE + 0,4 L/ha Frontier Optima
 • 0,20 L/ha Capreno + 1,0 L/ha Robbester + Frontier Optima + grassenmiddel

 

Gladvingergras:

 • 2,25 L/ha LAUDIS + 1,0 L/ha Frontier Optima + Kart + grassenmiddel

 

Gierstgrassen en wortelonkruiden:

 • 1,75 L/ha LAUDIS + 0,75 L/ha MONSOON ACTIVE + 0,4 – 1,0 L/ha Frontier Optima

 

Tips

 • Laudis is veilig bij alle gebruiksdoseringen voor vanggewassen (1,5 – 2,25 l/ha)
 • Gladvingergras bestrijding vroeg in 2-3 blad met 2,25 l/ha Laudis OD. Dit is dé aangewezen dosering voor gladvingergras
 • Laudis bestrijdt grassen als straatgras, hanenpoot en raaigrassen en zet rietzwenk wat terug (is wenselijk)
 • Laudis is sterk op melganzevoet, muur, perzikkruid, kamille, etc.
 • Laudis is veilig in nateelten als bijvoorbeeld suikerbieten
 • Laudis in combinatie met Monsoon Active maximaal 2,5 liter OD totaal
 • Monsoon Active inzetten voor het 6 blad-stadium van de maïs
 • Maximaal 0,75 L/ha Monsoon Active of 0,20 l /ha Capreno als er wordt ondergezaaid
 • Nicosulfuron®, Capreno en Monsoon Active passen niet in systeem met gelijktijdige onderzaai van rietzwenkgras!
 • Wortelonkruiden bestrijding werkt het best met 2 keer spuiten en bij voorkeur de 2e bespuiting onder blad. Capreno en Monsoon Active zijn sterke producten tegen wortelonkruiden (past dan helaas niet met onderzaai direct of later)
 • Bij voorkeur middelen toepassen op een droog gewas

 

 Video

In de video onderaan de pagina wordt de advisering van 2023 in maïs toegelicht door Sander Uwland, Crop Advisor Akkerbouw (Maïs & Aardappelen)

Link naar video advisering maïs 2023


Meer informatie? 

Bekijk ook onze gewaspagina "Tijd voor Mais" voor een compleet overzicht van artikelen, aanbevelingen, producten en meer.

Klik op één van de onderstaande logo's voor het volledig etiket, of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur:

   

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie

 

Calaris® is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta

Frontier® is een geregistreerd handelsmerk van BASF