Producten

Groene strategieën vergen kennis, inzicht en vooral een lange adem

Hoe kun je als boomkweker je teelt(en) vergroenen? Zo makkelijk de vraag gesteld is, zo complex en veelomvattend is het antwoord. ,,Vergroening draait om strategieën die planten weerbaarder maken tegen ziekten en plagen. Daarmee verschuift de focus van problemen oplossen naar problemen voorkómen. Dat laatste is misschien wel dé kern van het verhaal’’, zegt boomteeltadviseur Wilco Dorresteijn van Delphy. 

 

Wilco Dorresteijn is Senior Adviseur Boomteelt bij Delphy

Dorresteijn heeft zich de afgelopen jaren veel bezig gehouden met groene(re) teeltstrategieën binnen de boomteelt. ,,Interessante maar ook complexe materie waar we nog veel over moeten leren‘’, zegt hij tijdens een gesprek in de kantine van de eigen onderzoekskwekerij in Hazerswoude. De adviseur realiseert zich dat de sector de komende tijd voor een grote opgave staat – met 2030 als richtjaar waarin veel ‘groene’ plannen en eisen moeten zijn gerealiseerd.

,,Er wordt veel gevraagd van onze sector en ik denk ook dat we de komende jaren een flinke slag kunnen maken in vergroening van teelt en gewasbescherming. Met gerichte teeltmaatregelen, rassenkeuze, bemesting, biostimulanten en biologische gewasbeschermingsmiddelen kunnen we minder afhankelijk worden van chemische gewasbescherming – en dat zal ook moeten, want veel chemische middelen zullen de komende jaren van de markt verdwijnen’’, zegt hij. Tegelijkertijd pleit Dorresteijn voor realisme en geduld. ,,We maken stappen in vergroening, maar helemaal zonder chemie telen is in mijn ogen een utopie. Er zullen altijd situaties blijven voorkomen waarbij we chemie nodig hebben – al is het maar als laatste redmiddel. Die mogelijkheid mag de sector niet worden ontnomen.’’ 

Bovendien vraagt de adviseur zich af hoe tolerant afnemers/consumenten straks zijn als er toch een luisje of ander ongedierte in de planten voorkomt. ,,We kunnen een eind komen met groenere strategieën, maar bereiken daarmee maar zelden de effectiviteitsgraad die we met chemische middelen gewend zijn. In hoeverre is de markt straks klaar om net iets minder schone planten te accepteren? Dat antwoord hebben we als sector nog niet gekregen…’’.

 

Echte meeldauw in bladhoudende prunus

 

‘Aan de slag met vergroening’

Hoewel er nog veel vragen – en ook mitsen en maren - zijn rondom vergroening van teelt en gewasbescherming, is het volgens Dorresteijn toch belangrijk om er nu mee aan de slag te gaan. ,,Om vooruit te komen moet je inzicht krijgen en kennis opbouwen. Dat gaat met vallen en opstaan en vergt dus een lange adem. Wil je in 2030 enigszins toekomstproof zijn, dan moet je nú strategische keuzes gaan maken die meer op weerbare gewassen zijn gericht en minder op afzonderlijke middelenadviezen leunen.‘’

Op de onderzoekskwekerij in Hazerswoude komt het vergroeningsthema in meerdere proeven terug, zo laat Dorresteijn tijdens een korte rondleiding over het terrein zien. Eén daarvan is een vergroeningsproef van Bayer in Spirea en Prunus (laurier), waarbij wordt gekeken in hoeverre biologische middelen als Serenade en nog een ander biologisch middel echte meeldauw onder de duim kunnen houden. De adviseur vertelt dat de meeldauwaantastingen vanwege het relatief koude en natte weer pas laat in het gewas kwamen. Bij Spirea was dat begin juli, bij Prunus begin september. ,,Hoewel de infecties laat waren, zijn ze wel goed op gang gekomen waardoor we nu goed de verschillen tussen de objecten kunnen zien’’, zegt Dorresteijn terwijl hij een paar forse meeldauwaantastingen in onbehandelde Prunus laat zien. 
Omdat de proef nog moet worden afgerond door enkele collega’s, laten de resultaten nog even op zich wachten en kan Dorresteijn daar nog niks concreets over zeggen. 

 

Het proefveldje met Spirea


‘Chemisch component blijft nodig’

In bredere zin zijn de resultaten met groene middelen echter hoopgevend voor de toekomst en kunnen ze een mooie schakel vormen in de strijd tegen echte meeldauw – en mogelijk nog meer ziekten, zo stelt de adviseur. Tegelijkertijd benadrukt hij het belang dat er een chemische component behouden blijft om bij nood en een hoge druk in te kunnen grijpen om de teelten voldoende meeldauwvrij te houden. 

Omdat veel chemische middelen op de nominatie staan om te verdwijnen, raadt de adviseur aan om nu al na te denken over ‘nieuwe’ tolerantiegrenzen voor ziekten en plagen. ,,Vanaf wanneer wordt een infectie een probleem voor de afnemer? Kun je een aangetast gewas nog een jaar op het bedrijf houden? Op dat soort vragen moeten we ons langzaam maar zeker voorbereiden en er antwoorden voor vinden.’’ 

Tot slot benadrukt de adviseur nogmaals dat werken aan een weerbaar gewas geen vrijblijvende bezigheid meer is. ,,Groener telen is geen keuze meer, het is een noodzakelijk leerproces om je bedrijf toekomstproof te houden.’’  

 

Meer informatie?

Klik op het onderstaande logo voor het volledig etiket of neem contact op met uw lokale distributeur en/of adviseur.

 Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de productinformatie.