Terug
Telers en adviseurs maken kennis met Serenade
sluiten

Aardappel Koerier jan 2019

Jong en ondernemend: 'Toen ik mee ging beslissen werd het echt serieus'

Hij is rustig, bedachtzaam en laat zich geen ongefundeerde uitspraken ontlokken; Jacco van Wingen (28) uit Baarland (Zld.) kiest het liefst voor de weg der geleidelijkheid. ,,We lopen eigenlijk nooit voorop, maar proberen wel bij de tijd te blijven met ons bedrijf'', zegt hij bescheiden. Sinds vijf jaar zit hij samen met z'n vader, broer en oom in de VOF Van Wingen. De aardappel is zijn favoriete gewas. ,,Daarin kun je als akkerbouwer de meeste vakkennis kwijt.''

Jacco van Wingen zit samen met zijn broer, vader en oom in een VOF. Het bedrijf heeft een akkerbouw- en een melkveehouderijtak (65 melkkoeien). Van de in totaal 110 hectare grond wordt ongeveer 70 hectare voor akkerbouw ingezet. Het bouwplan bestaat uit consumptieaardappelen (25 ha), wintertarwe (30 ha), suikerbieten (10 ha), zaaiuien (5 ha). Verder rouleert er 10 hectare snijmaïs mee in het bouwplan. Jacco houdt zich hoofdzakelijk bezig met het akkerbouwbedrijf en wil dit ook graag voortzetten.

Waarom ben je akkerbouwer geworden?

Jacco van Wingen moet echt even nadenken over deze openingsvraag. ,,Ik kan me niet anders herinneren dan dat ik boer wilde worden. Ik reed al heel vroeg met de traptrekker op het land; hetzelfde werk doen als m'n vader deed. Er is nooit iets anders in me opgekomen dan thuis aan het werk te gaan. Dit is denk ik
gewoon mijn bestemming.'' Sinds 2013 is Jacco vennoot van de VOF waar ook zijn broer Robert (24) en zijn vader Aart en oom Piet in deelnemen. Behalve op het eigen bedrijf werken de broers beide ook nog buitenshuis als zzp-er. Hoewel deze constructie tot nu toe goed bevalt, is het wel de bedoeling om op den duur volledig thuis te werken. ,,Uiteindelijk wil je je eigen beslissingen nemen en daar ook de verantwoordelijkheid voor dragen. Anders blijf je toch een soort medewerker op je eigen bedrijf''', zegt Jacco. In de vijf jaar dat hij meedraait in de VOF is zijn kijk op het ondernemerschap serieuzer geworden, merkt hij. ,,Ik denk meer na over de toekomst en over mogelijke veranderingen binnen de bedrijfsvoering. Verder kijk ik ook veel scherper naar collega's om me heen. Hoe pakken die de zaken op hun bedrijf aan? En vooral ook: waarom doen zij het op die manier? Ik wil méér weten dan vroeger; misschien is dat wel het grootste verschil met vijf jaar geleden.''


Geen grote veranderingen

Sinds Jacco's aantreden binnen de VOF zijn er heel geleidelijk wat veranderingen doorgevoerd. Zo heeft GPS zijn intrede gedaan, is er van trekkermerk gewisseld ('van rood naar groen'), is er een nieuwe bewaarcomputer geïnstalleerd en gebeurt aardappels poten en grondbewerking nu in één werkgang.
Het zijn geen 'schokkende' veranderingen, zo erkent hij meteen, maar ze passen wel goed bij hun manier van werken. ,,Voor ons is het belangrijk dat technieken en systemen zich bewezen hebben en dat we er - zonder al te veel externe kennis - zélf mee kunnen werken. We kiezen daarom eerder voor robuust dan voor de allernieuwste snufjes.''
Voor seizoen 2020 staat een nieuwe, bredere veldspuit op de verlanglijst. Jacco heeft er onlangs subsidie (uit POP3) voor aangevraagd en hoopt dat deze binnenkort wordt toegekend. Samen met de nieuwe spuit wil het bedrijf ook overgaan op vaste rijpaden en is het ook de bedoeling om met taakkaarten te gaan werken. ,,Daarmee maken we voor ons doen toch een flinke sprong richting precisielandbouw. Hopelijk kunnen we ermee overweg en levert het ook echt wat op. Techniek moet namelijk in dienst staan van het rendement en niet andersom'', aldus Jacco.

Focus op aardappelen, bieten en uien

Voor wat betreft het bouwplan voorziet Jacco ook geen grote wijzigingen in de komende jaren. ,,We hebben al jaren een redelijk vast bouwplan met 30 hectare wintertarwe, 25 hectare consumptieaardappelen, 10 hectare bieten, 10 hectare snijmaïs en 5 hectare zaaiuien. Een beter alternatief hiervoor zie ik op dit moment niet. Sommige collega's telen ook vlas, graszaad, luzerne of suikermaïs, maar die gewassen zitten qua saldo hooguit iets boven dat van tarwe. Daarvoor hoef je dus niet te wisselen. Zelf zie ik meer in het verder optimaliseren van de aardappel-, bieten- en uienteelt. Deze gewassen passen ook goed op onze oude zeeklei. Bij bieten halen we
doorgaans zo'n 100 ton van een hectare en bij fritesaardappelen zitten we gemiddeld op 55 ton; daarmee doen we het denk ik al best goed. Maar ik vind het een uitdaging om er nog meer uit te slepen.'' Het kurkdroge seizoen 2018 ziet Jacco voorlopig als 'een uitzondering op de regel'. ,,Zo'n jaar kun je er een keer tussen hebben - ik zie dat nog niet zo gauw structureel worden. Bovendien verandert het niets aan onze doelstelling om het maximale rendement uit onze teelten te halen.''

Welke middelen raken we nog meer kwijt?

Gevraagd de grootste bedreigingen voor de komende jaren noemt Jacco het wegvallen van betrouwbare en 'zekere' gewasbeschermingsmiddelen. ,,Voor Reglone en de neonicotinoïden is het doek al gevallen, maar wat raken we de komende jaren allemaal nog meer kwijt? Daar maak ik me toch wel wat zorgen over. Milieuvriendelijkere alternatieven zijn er nauwelijks en met de weinige 'groene' middelen die er zijn, is nog maar weinig ervaring opgedaan. Bovendien is de effectiviteit van die groene middelen vaak ook nog eens flink lager dan de chemische middelen van nu. Ik zie nog niet goed hoe wij dit als akkerbouwers op moeten gaan vangen...''
Een nog veel directere bedreiging voor het bedrijf is het Plan Plevier, een nieuw natuurgebied bij Baarland dat als natuurcompensatie voor de uitbreiding van de haven in Vlissingen moet gaan gelden. De VOF Van Wingen dreigt er mogelijk 25 hectare aan kwijt te raken, een derde van haar akkerbouwgrond. ,,Als dat plan werkelijk wordt uitgevoerd, dan kunnen we het bedrijf wel opdoeken'', stelt Jacco, die met de hele familie in de weer is om het plan tegen te houden. ,,Op een verhuizing of geld om elders landbouwgrond aan te kopen zit ik absoluut niet te wachten. Ik wil hier - op deze plek - verder boeren, zo simpel is het.''
+Colofon