Terug
Onkruid speuren in wintertarwe
sluiten

Graan Koerier februari 2020

Wij gaan voor een betrouwbare ziektebestrijding zonder poespas

Jilles Boer in Bant (Fl.) is beduidend meer pootaardappelteler dan graanteler. Niettemin wil hij een 'fatsoenlijke' opbrengst van z'n tarwe. Een zekere en betrouwbare ziektebestrijding hoort daar zonder meer bij, zo vindt hij. De middelenkeuze laat hij over aan zijn vaste adviseur Dick van Kranenburg van ProfytoDSD. ,,Op T2 kiezen we bijna altijd voor Ascra Xpro. Wat ons betreft is dat een goede en zekere keuze tegen een acceptabele prijs.''

Jilles Boer (rechts) heeft een akkerbouwbedrijf in Bant (Fl.). De hoofdteelt is pootaardappelen (ca. 50 hectare, deels op eigen grond en deels op huurgrond). Verder verbouwt hij wintertarwe (10 ha), zaaiuien (8 ha) en suikerbieten (4 ha). Dick van Kranenburg is teeltadviseur bij ProfytoDSD.

,,Laat ik meteen maar duidelijk zijn: ik verdien mijn boterham met de pootgoedteelt. Graan heb ik vooral om de bodem op orde te houden en het een jaartje rust te geven. Natuurlijk, dat is óók belangrijk, maar het krijgt hier toch beduidend minder aandacht dan de poters.'' Jilles Boer draait er niet omheen: zijn passie ligt bij de pootaardappelen. Tijdens een ronde door de schuren is dat ook duidelijk merkbaar. Alles is gericht op de teelt van hoogwaardig pootgoed.

Volgens Jilles is het onderhand 'onontkoombaar' om zoveel mogelijk voor hoogsalderende gewassen te gaan. ,,De gemiddelde grondprijs ligt hier rond de  €100.000 per hectare. Maak daar maar eens een saldoberekening bij voor graan... Daar wordt je niet vrolijk van...'', zegt de akkerbouwer met gevoel voor understatement.

Toch wil hij de graanteelt beslist niet missen in zijn bouwplan. ,,Het is en blijft de beste manier om de grond op orde te houden en rust te geven, zéker op de grond waar ik zit.'' Boer vertelt dat de lichte zavel rondom zijn bedrijf behoorlijk lastig te bewerken is, met name vanwege het zeer lage humusgehalte. ,,Elke maatregel die de grond beter bewerkbaar maakt is een zegen voor het volggewas. Mede daarom blijf ik op mijn eigen grond vasthouden aan één-op-drie tarwe. Dat betaalt zich zonder meer uit, al snap ik heel goed dat jonge, beginnende boeren en pachtboeren daar wellicht anders over zullen denken...''

 

Prima duo zonder poespas

Adviseur Dick van Kranenburg van ProfytoDSD herkent de overwegingen van Boer maar al te goed. ,,De meeste akkerbouwers in de Noordoostpolder zien graan als een soort overbrugging-gewas, maar willen er niettemin een goede opbrengst van hebben. De gewascontrole – en dus ook de onkruid- en ziektebestrijding – komt daardoor voor een flink deel op ons bordje terecht. Zij verwachten dat wij op tijd met de juiste adviezen komen'', zegt hij. Jilles Boer beaamt deze woorden  en geeft aan dat de spuitstrategie in graan 'hooguit kort' besproken wordt en dat de middelenkeuze bij Van Kranenburg ligt. ,,Hij ziet veel meer graanpercelen dan ik, dus hij weet ook beter welke ziekten eraan zitten te komen.''

Het afgelopen seizoen heeft Boer twee bespuitingen uitgevoerd: Elatus® op T1 en Ascro Xpro op T2. ,,Daarmee hebben we de tarwe tot aan de oogst prima schoon gehouden. En met de opbrengst van gemiddeld 11,5 ton per hectare konden we alleen maar héél tevreden zijn'', zo blikt de akkerbouwer terug. Volgens Van Kranenburg heeft het overgrote deel van zijn klanten deze twee middelen toegepast en is de tevredenheid groot. ,,De ervaringen zijn gewoon heel goed en ook economisch gezien is het een prima duo. Voor ons is er dus weinig reden om komend seizoen van strategie te veranderen'', zo besluit hij.

+Colofon