Terug
Zekerheid om aan MRL-eisen te kunnen voldoen
Volgende
Serenade is welkome aanvulling in kleinfruit
sluiten

uitgave 2017-2018

Serenade

Serenade helpt bij duurzame aardbeienteelt: Kwekerij Loos stimuleert biologie

Arno en Sandra Loos streven naar een duurzame aardbeienteelt in hun kassen in Moerstraten. De Brabantse kwekers gebruiken het liefst biologische gewasbeschermingsmiddelen om het milieu zo weinig mogelijk te belasten. Loos maakt gebruik van het biologische middel Serenade om meeldauw in zijn kas te bestrijden. „Serenade past bij een duurzame bedrijfsvoering”, vindt hij.

Arno en Sandra Loos telen 3 hectare aardbeien onder glas. Het glastuinbouwbedrijf is verdeeld in drie afdelingen, waarvan twee Groen Label-kassen die allebei zijn voorzien van assimilatiebelichting en een 99 procent verduisteringsscherm. „We willen het hele jaar Hollandse aardbeien leveren, ook in de wintermaanden”, vertelt Loos. „De markt is daar in principe groot genoeg voor. Je moet er dan wel voor zorgen dat de aardbeien qua smaak en uiterlijk kunnen concurreren met die uit landen als Spanje en Kenia. Wij denken ook dat we met het jaarrond telen van aardbeien een bijdrage leveren aan het milieu, omdat de CO2-footprint van producten uit het buitenland vrij groot is.”

Arno en Sandra Loos telen 3 hectare aardbeien onder glas in Moerstraten. Het bedrijf produceert jaarlijks 600.000 kilogram aardbeien. Loos heeft drie medewerkers in vaste dienst, in piektijden werken er vijftig tot zestig mensen in de kwekerij. Er wordt ook 6 hectare witte asperges geteeld.

Plantsapmetingen

Het glastuinbouwbedrijf in Moerstraten produceert jaarlijks 600.000 kilogram aardbeien voor de Nederlandse en Europese markt. In het belichte deel wordt het ras Sonata geteeld, in het onbelichte deel Elsanta. Loos probeert ziekten en plagen in de aardbeien voor te blijven door het uitvoeren van plantsapmetingen en biologische bestrijding.

De plantsapmetingen vinden elke twee weken plaats in een laboratorium. Loos: „Met deze metingen wordt op een snelle manier de opname van voedingsstoffen in de aardbeienplant onderzocht. Dit levert ons informatie op over de gezondheid van de plant, zoals de status van de hoofd- en sporenelementen. Een plant die gezond is, is minder vatbaar voor plagen en schimmelziekten. We proberen een gezonde plant te kweken door met fit uitgangsmateriaal te beginnen en het klimaat in de kassen zo te regelen, dat de plant het naar zijn zin heeft. Vaak zie je dat meeldauw bij de deuren begint. We willen zo weinig mogelijk trek in de kassen hebben.” Daarnaast streeft de aardbeienteler ernaar om de biologie in zijn kassen goed op orde te hebben. Biologische bestrijding met natuurlijk vijanden is een must als je duurzaam wilt telen, weet Loos. Hij erkent dat meeldauw bestrijden door te zwavelen niet zonder risico voor de biologie is. „Daar gaan we voorzichtig mee om. We weten uit ervaring wat wel en niet kan.” De Brabander bestrijdt luis en trips met galmuggen en de witte vlieg met sluipwespen. „De witte vlieg is een lastig plaaginsect om biologisch aan te pakken. We bestrijden het vliegje ook door met een lagere etmaaltemperatuur te werken van 13-14 graden Celsius. Een aardbei heeft minder warmtebehoefte dan bijvoorbeeld een tomaat. Daarnaast gebruiken we gele vangplaten om de vliegen te vangen.”

Bedrijfsleider Camiel Karremans hangt vangplaten op tegen plaaginsecten

Voorzichtig met chemie

Arno Loos is voorzichtig met het inzetten van chemische gewasbeschermingsmiddelen. Het past niet in zijn visie van een duurzame bedrijfsvoering. „We gebruiken vooral chemische middelen aan het begin van de teelt, om de plant goed te laten weggroeien. Vroeger maakten we de kassen voor een nieuwe teelt met een chemisch middel schoon, maar dat doen we nu niet meer. We zetten gelijk zakjes met roofmijt uit voor trips en spint. Daarna proberen we het gebruik van chemie zo lang mogelijk uit te stellen.” De kweker hoopt met het gebruik van biologische middelen voor te sorteren op eventuele nieuwe regelgeving. „Er komt een tijd dat we steeds minder chemie gaan gebruiken. Met zaken als plantsapmetingen en een middel als Serenade kun je daar nu al op inspelen.”

De teler gebruikt Serenade om meeldauw in de aardbeien aan te pakken, hoewel hij relatief weinig last van deze schimmel in zijn gewas heeft. „We proberen meeldauw vooral tegen te gaan door met zwavelverdampers te werken, die we ’s nachts een paar uur kunnen aanzetten. Mochten we dan toch nog meeldauw op de plantjes aantreffen, dan gebruiken we Serenade om de schimmel te bestrijden. We zetten het middel alleen curatief in, we vinden preventief spuiten niet nodig. Hoewel we geen biologische kwekerij zijn, passen we bij voorkeur een biologisch middel toe. We gebruiken Serenade al sinds het op de markt is en het bevalt ons erg goed.”
Plannen om over te schakelen op een volledige biologische aardbeienteelt heeft de Brabander niet. „Als je 100 procent biologisch gaat werken, moet je je aardbeien in de grond kweken in plaats van op steenwol of potgrond. Daarnaast moet je uitgangsmateriaal biologisch zijn. Dat gaat nog een stapje verder.”

Nieuwe kwekerij

Arno Loos ziet goede toekomstmogelijkheden voor de duurzame aardbeienteelt. De kwekerij heeft een bestaand glastuinbouwbedrijf in Lepelstraat aangekocht van 1,9 hectare om uit te breiden. „We waren al wat langer op zoek naar een tweede vestiging”, zegt hij. „De uitdaging voor de komende jaren is om met nieuwe rassen en nieuwe teeltmethoden een smaakvol en duurzaam product te telen, waar de markt om vraagt.”
+Colofon