Terug
Maak meer gebruik van natuurlijke vijanden
Volgende
Alles in het werk om tripsschade te voorkomen
sluiten

Uien Koerier mei 2018

Vroege bespuiting tegen trips heeft goed uitgepakt

,In dit beschutte gebied kan het plotseling heel hard gaan met trips. We moeten er daarom vroeg bij zijn om ze onder de duim te kunnen houden'', zegt uienteler Ary van Nieuwenhuyzen uit Kruisland (N-Br.). Afgelopen jaar voerde hij al op 14 juni een eerste bespuiting met Movento. ,,Achteraf is dat een goede zet gebleken. Het gewas was toen nog vrij mals en heeft het middel daarom goed op kunnen nemen. Mede daardoor heb ik een prima gewas uien binnen kunnen halen.''

Ary van Nieuwenhuyzen (rechts) is akkerbouwer in Kruisland (N-Br.). Op 60 hectare lichte zavel verbouwt hij aardappelen, uien, suikerbieten, graszaad en wintertarwe. Hanko Blok is teeltbegeleider bij CZAV. Zijn werkgebied is West-Brabant.

,,Ja, ik heb er misschien iets meer oog voor dan collega's. Maar dat heeft vooral te maken met de ligging van mijn bedrijf. We zitten hier net achter de dijk met ook nog eens vrij veel begroeiing. Het is daardoor wat warmer en luwer dan verderop in de polder. Uit ervaring weet ik dat trips hier vaak als eerste de kop op steekt. Het is dus niet zo vreemd dat ik daar net iets alerter op ben dan anderen.'' Ary van Nieuwenhuyzen houdt het graag een beetje bescheiden als het over zijn goede uien-oogst gaat. Waar collega's soms behoorlijk schade opliepen door trips, kwamen zijn uien vrijwel ongeschonden door de zomer.

,,Wie afgelopen jaar vroeg gespoten heeft tegen trips, heeft daar zon-der meer profijt van gehad'', weet ook adviseur Hanko Blok van CZAV. Volgens hem werd er in West-Brabant al heel vroeg in het seizoen trips gevonden, maar bleven de aantallen lang binnen de perken. ,,Veel telers hebben toen gewacht met een bespuiting. Maar toen werd het droog en blééf het droog. De tripspopulatie groeide explosief, terwijl de gewassen steeds meer afhardden, waardoor middelen steeds moeilijker opgeno-men werden. Ook liepen er steeds meer generaties van poppen, larven en volwassenen door elkaar heen, waardoor bestrijding alsmaar lastiger werd. Deze combinatie van factoren heeft trips flink in de kaart gespeeld.''

Niet meer terug naar pyrethroide

Voor de bestrijding van trips is Van Nieuwenhuyzen helemaal over-geschakeld op het selectieve middel Movento. Afgelopen seizoen paste hij het twee keer toe: op 14 juni en op 4 juli. Hoewel deze  toepassing duurder is dan een pyrethroïde, wil hij zeker niet meer terug naar vroeger. ,, Met pyrethroïden vielen de resultaten eigenlijk altijd wat tegen. Met name bij een vroege bespuiting krijg je de trips bijna niet geraakt. Bovendien pak je met een pyrethroïde alleen de volwassen trips en enkele larven; er is geen werking op de eitjes en larven die diep in de schacht van de ui zitten. Je lost het tripsprobleem dus maar ten dele op.''
 
Nog een nadeel van pyrethroïden is dat het ook de natuurlijke vijanden van trips doodt. ,,Zoiets moeten we gewoon niet meer willen'' , vindt de akkerbouwer. ,,Met Movento hebben we een middel voor de toekomst; met pyrethroïden gaan we terug in de tijd.'' Adviseur Blok merkt dat steeds meer uientelers er zo over denken. ,,Sommigen moeten nog een beetje wennen aan de preventieve inzet van Movento; die is namelijk essentieel voor een goede werking. Maar telers die zién dat het werkt, willen doorgaans niet meer terug naar een pyrethroïde.''   

'Hou het gewas in de groei'

Van Nieuwenhuyzen benadrukt dat de groei van het gewas erg belangrijk is voor een geslaagde bespuiting tegen trips. ,,Eigenlijk begint dat al bij het zaaien: uien moeten vanaf de start meteen vlot weg kunnen groeien en daarna voortdurend in de groei blijven. Elke vorm van stress vertraagt het transport in de plant of zet het zelfs stil. Zodra je zo'n periode van stress - bijvoorbeeld door droogte - aan ziet komen, moet je je bedenken op welke manier je het gewas optimaal in de benen kunt houden. Spuiten in een gewas met stress heeft in mijn ogen amper zin.''
+Colofon