Producten

Luizenmonitoring Bloembollen 2020

Gedurende het seizoen houden wij u op de hoogte van de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s in Nederland. Op basis van vangplaatellingen wordt wekelijks gemonitord wat de actuele luizendruk per locatie is. De vangplaten zijn geplaatst tussen het gewas op praktijkbedrijven met bloembollen als hoofdteelt. Welke locaties dat zijn is terug te vinden in onderstaande grafiek en tabel.


Luizenmonitoring Bloembollen 2020

In het onderstaande grafiek en tabel houden we de luizendruk op verschillende locaties bij. U kunt zo in één oogopslag de luizendruk van 2020 gemakkelijk inzien. Deze pagina wordt wekelijks bijgehouden en per mail versturen wij wekelijks advies aan abonnees. 

Wilt u ook deze mail ontvangen? Klik hier. Let op: Virusoverdracht kan al plaatsvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2 tot 3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.


Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Het overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.