Producten

Week 17

Week 17

Eerste berichtgeving van 2022

 
Nr 1 | 29 April 
 
Net als voorgaande jaren willen wij u op de hoogte houden over de luizenvondsten in verschillende teeltregio’s op basis van vangplaat tellingen(zie foto). We zijn inmiddels al een paar weken gestart met onze tellingen, op dit moment lijkt de luizenpopulatie zich langzaam op te bouwen.

 

 
Na een vroeg voorjaar hebben vele percelen een snelle ontwikkeling ondergaan, vele voorjaarsbloeiers bloeien eerder dan afgelopen jaar. Mede door de milde winter is de kans groot op een flinke luizenpopulatie. Zoals we dat in 2020 ook zagen. Vanuit de glastuinbouw zien we nu de voortekenen daartoe: De groene perzikluis (de grootse verspreider van o.a. TBV virus) wordt in behoorlijke mate gesignaleerd sinds enkele weken. 

 

 

 

Nu de tulpen in bloei staan of net gekopt zijn is het van belang met dit weertype om virus overdracht te voorkomen. Om te beginnen is een goede selectie op het blad en bloem essentieel om virusoverdracht bij de bron aan te pakken en zo uw partijen gezond te houden. Tevens is het advies voor komende weken om uw luizenschema zoveel mogelijk sluitend te houden. Sivanto Prime biedt op dit moment een uitgelezen mogelijkheid. 
 
Sivanto Prime is nu uw beste keuze, omdat:
// Het mag in de bloei toegepast worden;
// Kent een zeer snelle aanvangswerking;
// Is translaminair (ook werkzaam aan de onderzijde van het blad)
// Is opwaarts systemisch: de actieve stof verdeelt zich snel en gelijkmatig in de richting van de sapstroom waardoor verscholen luizen worden bestreden.
 

 

 

Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.