Producten

Week 18

Week 18

Let op warmere dagen op komst!

Nr 4 | 7 mei

 

Bij de analyse van de vangplaattellingen van de afgelopen week zien we nog geen veranderingen ten opzichte van week 17. De aantallen bladluizen zijn nog steeds laag.

Afb.1 - Virusbeeld tulpenmozaïekvirus (TBV)  in bloem en blad

 

Ondanks het koude weer ontwikkelen de voorjaarsbloeiers zich gestaag door. De vroege tulpen zijn of worden gekopt, de latere cultivars beginnen te kleuren.

Het virus is in sommige cultivars een behoorlijke uitdaging. Middels de uitslagen van de keuring en in de broeierij kwam het al aan het licht maar ook ter velde valt het beeld soms erg tegen!

 

Nu er dit weekend zomerse waarden voorspelt worden kan er een behoorlijke luizendruk gaan ontstaan, het advies voor komende weken:

 

Zorg dat u uw schema zoveel mogelijk sluitend houdt om virus overdracht te voorkomen. Sivanto Prime is een uitgelezen product om nu in te zetten!

 

De kenmerken van Sivanto Prime zijn:

// Mag in de bloei toegepast worden

// Een zeer snelle aanvangswerking 

// Is translaminair (ook werkzaam aan de onderzijde van het blad)

// Is opwaarts systemisch: de actieve stof verdeelt zich snel en gelijkmatig in de richting van de sapstroom waardoor verscholen luizen worden bestreden

 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.