Producten

Week 23

Week 23

Stabiele ontwikkeling

Nr 7 | 10 juni

Na neerslag van betekenis, gedurende de afgelopen week, zijn de aantallen gevangen bladluizen stabiel gebleven op de meeste locaties.

 

De eerste voorjaarbloeiers worden alweer geoogst. Bij de vroege tulpenrassen zie je al verkleuring aan het gewas. Zolang u groen blad ziet blijft de plant aantrekkelijk voor bladluis, zorg dat u ook het laatste stukje van de teelt de vinger aan de pols houdt.  
 
Diverse zomerbloeiers staan of komen ook boven. Te denken valt, onder andere aan lelie en calla. Deze zijn momenteel aantrekkelijk voor de bladluis, waardoor virusoverdracht op de loer ligt. Zorg dat u ook in deze gewassen de juiste strategie uitvoert ter bescherming.
 
De voorspellingen voor de aankomende periode zien er gunstig uit voor de ontwikkeling van bladluizen. Met temperaturen van >20 graden zullen naar verwachting de aantallen bladluizen weer gaan toenemen.
 
 
 

*Let op: Virusoverdracht kan al plaatvinden vanaf het moment dat de eerste luizen aanwezig zijn. Uit wetenschappelijk onderzoek is gebleken dat 2-3 weken voordat de eerste luizen gevangen worden er al een risico is op virusoverdracht.

 

Deze luizenmonitoring komt tot stand door het wekelijks waarnemen van vangplaten in de verschillende teeltregio’s. Dit overzicht geeft een algemeen beeld van de luizendruk per regio. Analyse van de vangplaten wordt uitgevoerd door De Groene Vlieg. De luizenmonitoring is een gezamenlijk initiatief van Bayer Crop Science en CAV Agrotheek.