Producten

Bayer CropScience SA-NV

In Nederland biedt Bayer CropScience SA-NV telers het grootste aanbod gewasbeschermingsmiddelen met een op de Nederlandse markt gerichte onderneming. Vanuit Mijdrecht is het bedrijf actief in het ontwikkelen, distribueren en adviseren van gewasbeschermingsmiddelen.

De Nederlandse landbouwmarkt verschilt wezenlijk van de omringende Europese landen. In deze landen domineren de grote akkerbouwteelten veel meer dan in ons land. Nederland is veel meer divers, de tuinbouwactiviteiten maken meer dan 40% van het geheel uit. Deze activiteiten zijn dan ook nog opgedeeld in veel kleinere, gespecialiseerde teelten. Nederland moet het niet van zijn oppervlakte hebben, maar van zijn kennis van deze teelten. Het zal innovatief moeten zijn en blijven om de concurrentie aan te kunnen. Door een opdeling in kleinere units kan Bayer CropScience SA-NV:

  • meer producten/toepassingen voor de Nederlandse markt ontwikkelen
  • meer aandacht geven om nieuwe introducties, maar ook bestaande producten goed te begeleiden
  • is er een duidelijke focus, zowel naar binnen als naar buiten
  • specialistische kennis beter inzetten
  • dichter op de markt zitten:
    • weten we beter wat er in verschillende marktsegmenten leeft
    • kunnen we snel reageren op veranderingen in de markt
  • zeer nauw samenwerken met onze klanten