Producten

De ResiTool is een simulatiemodule ter voorkoming van resistentie bij grasachtige onkruiden.
Bereken hieronder in enkele stappen het resistentierisico voor grasachtige onkruiden, zoals duist en windhalm.

Informatie over de vruchtwisseling

Tegen de bezetting van grasachtige onkruiden kan zowel direct als indirect worden opgetreden door voor de juiste vruchtwisseling te kiezen. Zo werken vruchtwisselingen met een groot aandeel wintergraan de bezetting van grassen in de hand omdat ze hetzelfde kiemverloop hebben, terwijl een vruchtwisseling met voorjaarsteelten het aandeel grasachtige onkruiden verkleint.

geoptimaliseerd Help

Hulp over vruchtwisseling

Bij de keuze van vruchtwisseling en de teelten die erin vervat zitten, wordt indirect ook de beslissing genomen over de akkerbouwmaatregelen, zoals grondbewerking, gebruikte herbiciden, enz.

Bij de exclusieve teelt van wintergraan wordt de aanwezigheid van grasachtige onkruiden in de hand gewerkt, terwijl door de opname van zomergraan in de vruchtwisseling de bezetting van grasachtige onkruiden zoals duist en windhalm verkleint (omdat deze bijna uitsluitend in de herfst ontkiemen en zodoende in zomergraan slechts een ondergeschikte rol spelen).

Bovendien is de keuze aan herbiciden met verschillende werkingsmechanismen bij beperkte vruchtwisselingen met een groot aandeel wintergraan veel beperkter dan bij omvangrijke vruchtwisselingen met voorjaarsteelten. De teelt van sterk concurrerende variëteiten of soorten kan de bezetting van grasachtige onkruiden bovendien verder verkleinen.

Informatie over bodembewerking

Info: De keuze aan grondbewerkingsmaatregelen heeft een duurzame invloed op het kiempotentieel. Door niet-kerende grondbewerkingsmaatregelen cummuleren zaden in de bovenste grondlagen, waar ze ideale kiemomstandigheden terugvinden. Door kerende grondbewerkingsmaatregelen daarentegen, komen die zaden in diepere grondlagen terecht, waar ze niet kunnen kiemen.

geoptimaliseerd Help

Hulp over bodembewerking

De keuze aan grondbewerkingsmaatregelen heeft een belangrijke invloed op het kiempotentieel, omdat de zaden door kerende grondbewerkingsmaatregelen in diepere grondlagen terechtkomen waar ze niet kunnen kiemen.

Precies de zaden van duist en windhalm hebben een kortere levensduur en een beperktere mate van ontkieming wanneer ze in diepere grondlagen terechtkomen.

Door te ploegen, kan de hoeveelheid kiemende planten aldus aanzienlijk worden verkleind.

Informatie over zaaitijd wintergraan

Info: Door de zaaitijd doelbewust te kiezen, kan de hoeveelheid grasachtige onkruiden sterk worden verkleind. Bij een late uitzaai is de mate van kieming en bezetting van grasachtige onkruiden kleiner dan bij een vroege zaaiing. Bovendien kunnen reeds gekiemde grasachtige onkruiden bij de zaaibedbereiding gemakkelijk en doeltreffend mechanisch of chemisch worden bestreden. Zodoende wordt de hoeveelheid grasachtige onkruiden verkleind.

geoptimaliseerd Help

Hulp over zaaitijd wintergraan

Uit onderzoek blijkt dat bij een zaaiing op een later tijdstip duidelijk minder duistplanten ontkiemen dan bij een vroege zaaitijd.

Naast de grotere mate van kieming is er bij grasachtige onkruiden bij een vroege zaaiing ook sprake van een duidelijk dichtere bezetting, met dientengevolge een veel groter concurrentievermogen.

Bij een late zaaitijd is de mate van kieming en bezetting, en dientengevolge het vermenigvuldigingspercentage van zaden van grasachtige onkruiden duidelijk kleiner.

Door de zaaiing uit te stellen, kunnen reeds gekiemde grasachtige onkruiden in het kader van de zaaibedbereiding bovendien mechanisch of, vooraf, chemisch worden bestreden.

Informatie over bezetting grasachtige onkruiden

Een volledige bestrijding van de populatie grassen moet worden uitgevoerd om selectie van resistente planten te voorkomen.

geoptimaliseerd Help

Hulp over bezetting grasachtige onkruiden

Hoe hoger de bezettingsgraad aan grasachtige onkruiden, hoe hoger de kans op resistente planten in de populatie. Vandaar het belang om de bezettingsgraad zo laag mogelijk te houden.

Informatie over afwisseling van groep van actieve stoffen

Actieve stoffen van herbiciden worden naargelang hun werkingsmechanisme in groepen verdeeld en dit volgens de wereldwijde HRAC classificatie. Het gebruik van actieve stoffen uit verschillende groepen verlaagt de selectiedruk op de populatie grasachtige onkruiden, terwijl het gebruik van actieve stoffen uit één klasse de selectiedruk op de populatie van grasachtige onkruiden verhoogt.

Tabel:

geoptimaliseerd Help

Hulp over wisseling van actieve stof groep

Bij de keuze van vruchtwisseling en de teelten die erin vervat zitten, wordt indirect ook de beslissing genomen over de akkerbouwmaatregelen, zoals grondbewerking, gebruikte herbiciden, enz.

Bij de exclusieve teelt van wintergraan wordt de aanwezigheid van grasachtige onkruiden in de hand gewerkt, terwijl door de opname van zomergraan in de vruchtwisseling de bezetting van grasachtige onkruiden zoals duist en windhalm verkleint (omdat deze bijna uitsluitend in de herfst ontkiemen en zodoende in zomergraan slechts een ondergeschikte rol spelen).

Bovendien is de keuze aan herbiciden met verschillende werkingsmechanismen bij beperkte vruchtwisselingen met een groot aandeel wintergraan veel beperkter dan bij omvangrijke vruchtwisselingen met voorjaarsteelten. De teelt van sterk concurrerende variëteiten of soorten kan de bezetting van grasachtige onkruiden bovendien verder verkleinen.

Informatie over bestrijdingsresultaat

Er moet een compleet bestrijdingssucces worden nagestreefd om de hoeveelheid grasachtige onkruiden en de zaden aan de oppervlakte tot een minimum te beperken.

geoptimaliseerd Help

Hulp over bestrijdingsresultaat

Om gekiemde grasachtige onkruiden doeltreffend te bestrijden en om de selectiedruk zo laag mogelijk te houden, moet een complete bestrijding verzekerd zijn.

De betrouwbaarste strategie om resistenties te voorkomen, is een compleet bestrijdingssucces. Het gebruik van de aanbevolen dosissen is eveneens belangrijk, een onder dosering kan metabolische resistentie in de hand werken.

Het stadium van de grasachtige onkruiden en het weer op het ogenblik van de toediening hebben een beslissende invloed op het bestrijdingssucces. Let daarom ook op de gebruiksvoorwaarden van het toegepaste herbicide.

Geen resultaat