Producten

Oog voor de omgeving

De verbinding tussen boer en burger lijkt steeds lastiger te worden. Met een rap teruglopende  ‘boerendichtheid’ en een veranderende consumentenwens wordt de kloof tussen boer en burger steeds groter, met wantrouwen en onbegrip tot gevolg. Het is dan ook in toenemende mate belangrijk om als agrarische sector bewuster aandacht te hebben voor:

  • Ecologische en landschappelijke inpassing; zorg dragen voor de esthetische waarde van de omgeving, en voor de habitat van de fauna via onder andere het aanleggen van akkerranden, erfbeplanting en nestgelegenheid voor vogels.

Afb.1. Akkerranden kunnen een positief effect hebben op de biodiversiteit

 

Op de Forward Farm werken we samen met imker Erik Dolstra van imkerij MeerBijen, om samen de bijengezondheid in relatie tot diverse behandelingen van de bijenvolken en van de omliggende gewassen te monitoren.

 

Afb.2. Samen met de imker kijken we naar de invloed van middelen op de bijenpopulatie

 

  • Omwonenden; het verbinden van de agrarische activiteiten en de omgeving, communiceren met buurtbewoners, het creëren van transparantie. Dat doen we onder andere door het verspreiden van kennis via onze Forward Farming Koeriers.

Ben je benieuwd naar de lopende projecten op het gebied van de omgeving? Kijk dan ook eens bij Werken met de natuur.