Producten

Duurzame landbouw

In de balans tussen voldoende en gezond voedsel voor een groeiende wereldbevolking speelt duurzame landbouw een sleutelrol. De combinatie van hoogwaardig uitgangsmateriaal, op een juiste manier toegepaste chemische en biologische gewasbeschermingsmiddelen, beslissingsondersteunende systemen, precisie landbouw technieken én vooral samenwerking is de basis voor een duurzame landbouw. Een totale benadering dus, oftewel een geïntegreerde teelt. Geïntegreerde teelt bestaat uit drie stappen; voorkomen dat het gewas ziek wordt, monitoring hoe het met het gewas gaat, en genezen van het gewas indien nodig. Onze bijdrage aan deze drie stappen is onder andere het ontwikkelen van uitgangsmateriaal (veredeling), het ontwikkelen van technologieën zoals beslissingsondersteunende systemen en het ontwikkelen van biologische en synthetische gewasbeschermingsmiddelen. Een belangrijke basis voor een succesvolle geïntegreerde teelt is het ‘verantwoord werken’; minimaliseer de impact van elke teelthandeling op mens en milieu. Ook hier zoekt Bayer nadrukkelijk naar ondersteunende oplossingen.

Bayer ForwardFarming is opgericht om innovatieve oplossingen voor een duurzamere landbouw te ontwikkelen en te demonsteren. Walk the Talk! We streven ernaar om de uitwisseling van landbouwkundige knowhow te verhogen, verbeteringen in de duurzame landbouw te tonen en de communicatie tussen de akkerbouwers en stakeholders te vergemakkelijken. Dit doen we op boerderij ‘Het Groene Hart’ in Abbenes. Hier delen we onze kennis met stakeholders als akkerbouwers, agronomen, politici, overheidsambtenaren, mensen uit de voedselketen en consumenten.