Producten

 

 

Net als bij humane gezondheid geldt bij het telen van een gewas: ‘voorkomen is beter dan genezen’.  Maatregelen die mensen nemen om gezond te blijven zoals gezond eten en sporten zijn ook bij planten belangrijk. Deze maatregelen om te voorkomen dat het gewas aangetast wordt door ziekten en plagen kunnen we indelen in drie belangrijke stappen:

  • Gebruik maken van de natuur; de ecosysteemdiensten zoals bodemleven, nuttige insecten en bestuivers,

 

  • Verzorging; zorgen voor bijvoorbeeld de juiste watergift, een goede bemestingstoestand en bekalking.

 

  • Veredeling; de ontwikkeling van weerbare planten; rassen en cultivars die minder gevoelig zijn voor abiotische stressfactoren zoals droogte of gebrek aan bepaalde voedingsstoffen en die minder gevoelig zijn voor biotische stressfactoren zoals ziekten en plagen. In veel gevallen is genezen dan dus niet of nog maar beperkt nodig.