Producten

 

 

Ook voor het onderdeel diagnose kunnen we de parallel trekken met de humane gezondheid; des te beter we onze gezondheidstoestand in de gaten houden ofwel monitoren, des te eerder en gerichter kunnen we bijsturen als dat nodig is, en kunnen we eventueel medicijnen nemen om de kwaal vroegtijdig te bestrijden. Je kunt voor de landbouw drie belangrijke stappen onderscheiden;

  • Observeren; met het oog (scouten) maar meer en meer ook met sensoren, camera’s en andere technologieën het gewas monitoren of het goed groeit, of er een ziekte of plaag of een afwijking in het gewas te vinden is.

 

  • Analyseren; de observaties verwerken en vertalen, en de problemen herkennen. Meer en meer gaat het om big data of smart data; wijs worden uit de enorme hoeveelheid data die de boer met precisielandbouw technieken per perceel of zelfs per m2 en uiteindelijk wellicht zelfs per plant verzamelt. Hiervoor worden door allerlei bedrijven waaronder ook Bayer rekenmodellen en algoritmes ontwikkeld.

 

  • Adviseren; na de analyse volgt het advies wat het gewas voor behandeling nodig heeft, een advies gegeven door een adviseur of teeltspecialist, en meer en meer ook door systemen (beslissingsondersteunende systemen ofwel BOS).