Producten

Voedselveiligheid

Veilig voedsel is van het grootste belang voor iedereen. Helaas is het vertrouwen in ons voedsel de afgelopen jaren soms beschadigd. Voedselschandalen hebben de bezorgdheid van consumenten over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen in voedselgewassen aangewakkerd. Als antwoord op deze bezorgdheid eist de voedingsmiddelenindustrie van hun leveranciers de resten van gewasbeschermingsmiddelen tot een minimum te beperken. Zelfs tot niveaus die ver beneden de voorgeschreven of wettelijke eisen liggen. De vraag is of dit ons voedsel veiliger maakt?

De voorkeur van de consument voor geen of heel weinig residuen is algemeen bekend. Maar in de praktijk moet dit in balans worden gebracht met de noodzaak van voldoende voedsel van een hoogwaardige kwaliteit, dat continu verkrijgbaar en duurzaam geproduceerd is, en dat allemaal tegen een redelijke prijs. Bovendien is er geen bewijs dat het verlagen van de residuen onder de wettelijke norm het voedsel ook veiliger maakt. In de Nederlandse Bestrijdingsmiddelenwet is vastgelegd welke chemische stoffen in welke hoeveelheden zijn toegestaan in welke gewassen. Het doel is om zo weinig mogelijk bestrijdingsmiddelen te gebruiken en toch de kwaliteit van ons voedsel te handhaven. De wet schrijft ook voor hoeveel residu van een bestrijdingsmiddel er mag achterblijven op een product. Daarvoor gelden zeer strikte grenzen die worden gecontroleerd door de Voedsel en Waren Autoriteit.

Assortiment groenten

Afb.1. Assortiment groenten

De Voedsel en Waren Autoriteit controleert jaarlijks grote partijen groenten en fruit op de aanwezigheid van residuen van gewasbeschermingsmiddelen. Daarnaast moeten alle telers van groenten en fruit zich houden aan GlobalGAP, het systeem dat de voedselveiligheid in Europa garandeert. Binnen dat systeem is Nederland, als het om gewasbeschermingsmiddelen gaat, een van de strengste landen. Voor bijvoorbeeld babyvoeding gelden nog veel strengere regels dan voor 'gewone' voeding. Zo mogen in potjes babyvoeding helemaal geen sporen van gewasbeschermingsmiddelen aanwezig zijn.