Producten

Helaas is deze app niet meer beschikbaar. U kent wel de inhoud/overzicht van de app hier downloaden om alsnog een inschatting van de kans op gewasreactie en de mate daarvan, voor loof en opbrengst te kunnen maken.

 

Download hier het bestand:

 

Sencor® is een herbicide voor de professionele teelt van consumptie-, poot- en fabrieksaardappelen. Tussen aardappelrassen bestaan aanzienlijke verschillen in gevoeligheid voor Sencor. Met deze app kunt u voor een reeks van circa 50 aardappelgewassen een inschatting maken van de kans op nadelige effecten, merkbaar in loof en in opbrengst, van voor-opkomst- en LDS-toepassingen van Sencor.

Hoe werkt de app?
De app geeft aan de hand van de kleuren groen, geel, oranje en rood een inschatting van de kans op gewasreactie en de mate daarvan voor loof en opbrengst. De inschatting is uitgewerkt voor de voor-opkomsttoepassing én voor de LDS-toepassing van Sencor voor rassen geteeld voor consumptie- of zetmeelproductie. De app is vooralsnog niet geschikt om te worden gebruikt voor de pootgoedteelt.

Het eerste scherm bevat een alfabetische lijst met de rassen waarvoor informatie beschikbaar is. Na keuze van een ras verschijnt in het tweede scherm de keuzemogelijkheid ‘toepassing voor-opkomst dan wel na- opkomst’ Na keuze van de voor-opkomsttoepassing kunt u kiezen uit een dosering uit een reeks (0,25-0,5-1,0-2,0 l/ha); bij de na-opkomsttoepassing is één toepassing opgenomen (LDS toepassing met 2x 0,15 l/ha).