Producten

On tour met akkerbouwer Jasper

Onder de vlag van ForwardFarming werkt Bayer Crop Science samen met boeren en tuinders wereldwijd om innovatieve en duurzame landbouw in de praktijk te testen en demonstreren. In een videoserie laat akkerbouwer Jasper Roubos van ForwardFarm Het Groene Hart in Abbenes wat hij allemaal doet om te komen tot gezonde en productieve gewassen, van het zaaien tot het oogsten. Daarbij focussen we ons eerst op de aardappelen.

Deel 1: aardappels poten

Bayer levert innovatieve en duurzame oplossingen voor de landbouw. Wat komt er allemaal bij kijken om mooie gewassen te telen, op een duurzame manier? Akkerbouwer Jasper Roubos uit Abbenes legt het in een nieuwe videoserie uit. Bij aardappelen begint het met het poten. Jasper legt uit hoe dat gaat en wat de timing bepaalt.

Deel 2: onkruidbestrijding

Na het poten va de aardappelen komt direct de vraag hoe om te gaan met onkruiden, die de opbrengst fors omlaag kunnen drukken. In deel 2 legt Jasper uit hoe onkruiden effectief en duurzaam bestreden worden.

Deel 3: veilig werken

De aardappelen zijn gepoot en het onkruid zijn bestreden. Maar hoe kun je veilig de restanten van de gewasbeschermingsmiddelen verwerken, zonder gevaar voor jezelf of de omgeving? Jasper laat het zien in deel 3: de spoel en spuitplaats.

Deel 4: Phytophthora-aanpak op de ForwardFarm

Phytophthora is voor aardappeltelers de gevaarlijkste ziekte. Eigenaar Jasper Roubos van akkerbouwbedrijf Het Groene Hart in Abbenes legt in deel 4 voor een breed publiek uit wat phytophthora is, wanneer de aardappelen kwetsbaar zijn en hoe je ze kunt bestrijden.

Deel 5: Proefrooien op de ForwardFarm

In oktober verwacht eigenaar Jasper Roubos van akkerbouwbedrijf Het Groene Hart in Abbenes de aardappelen te gaan oogsten. In aflevering 5 van Boer on tour gaan we eens onder de grond te kijken hoe de aardappelen in Abbenes erbij staan.

Deel 6: Aardappels rooien

Half oktober is het zover: de aardappelen worden geoogst. In aflevering 6 van Boer on Tour laat akkerbouwer Jasper Roubos zien hoe dat in zijn werk gaat.

Deel 7: Aardappel opslag

Het is december en de aardappelen zijn voor het grootste deel geoogst. Nu is het tijd om ze te bewaren op zo’n manier dat de kwaliteit geborgd blijft. Akkerbouwer Jasper Roubos laat zien hoe dat gaat.

Overzicht van het aardappelseizoen

Akkerbouwer Jasper Roubos van de Bayer ForwardFarm 'Het Groene Hart' blikt terug op een veelbewogen aardappelseizoen dat ondanks grillig weer uitmondde in een goede opbrengst. Wat gebeurde allemaal onderweg?