Producten

Hier vindt u informatie over onze producten. Zo kunt u via Producten A-Z al onze middelen vinden in alfabetische volgorde of op basis van gewas, soort of werkzame stof. Onder de link Biologische producten vindt u informatie over onze biologische producten. Veiligheidsbladen, etiketten, W-nummers, kleine toepassingen en H&P zinnen vindt u onder Belangrijke overzichten. Onder Formuleringen staan omschrijvingen en afbeeldingen van de meest voorkomende formuleringen.

Gewasbeschermingsmiddelen

Gewasbescherming is het nemen van maatregelen om de gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden om zodoende hoogwaardig voedsel van goede kwaliteit te kunnen produceren. De meest voorkomende biologische en chemische gewasbwescherming zijn Fungicden, Herbiciden, Insecticiden, Acariciden en Nematiciden.

Integrated Crop Management

Bayer Crop Science is voorstander van een geïntegreerde aanpak van gewasbescherming ter voorkoming en het bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw. Deze aanpak bestaat uit het combineren van zowel biologische bestrijdingsmiddelen (BIOLOGICALS by Bayer), mechanische als chemische bestrijdingsmiddelen. Geintegreerde gewasbescherming wordt ook wel Integrated Crop Management (ICM) genoemd en is essentieel voor een duurzame voedselproductie nu en in de toekomst. 

Acariciden

Acariciden (Grieks akari: mijt) zijn middelen die worden gebruikt om mijten en teken te bestrijden. De besmetting van deze kleine dieren wordt vaak alleen herkend aan de schade die ze veroorzaken. Belangrijke acariciden zijn o.a. Movento & FLiPPER 

Fungiciden

Fungiciden zijn chemische of biologische middelen die schimmels en sporen doden. In de landbouw bestrijden ze voet-, blad- en rijpingsziekten zoals septoria en echte meeldauw, maar ook roestziekten. Belangrijke fungiciden zijn o.a. InFinito & Serenade

Herbiciden

Herbiciden zijn onkruid- en onkruidbestrijdingsmiddelen. Ze grijpen op verschillende manieren in in het metabolisme van planten. Van alle chemische gewasbeschermingsmaatregelen bestaat 75% uit onkruidbestrijding. Belangrijke herbiciden zijn o.a. Laudis & Monsoon

Insecticiden

Insecticiden zijn stoffen die worden gebruikt om insecten te doden. Insecticiden worden onder meer in de land-, bos- en tuinbouw gebruikt als gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van insecten zoals bladluizen, kevers en rupsen om zo schade aan opbrengst of kwaliteit te voorkomen. Belangrijke insecticiden zijn o.a. BIO1020, & XenTari

Nematiciden

Nematiciden zijn stoffen waarmee je plantparasitaire aaltjes (zoals het wortelknobbelaaltje en het wortellesieaaltje) in de grond kan bestrijden. Nematiciden worden onder meer in de landbouw en bloementeelt gebruikt als gewasbeschermingsmiddelen ter bestrijding van aaltjes om zo schade aan opbrengst of kwaliteit te voorkomen. Belangrijke nematiciden zijn o.a. Verango & Velum Prime