Producten

Wat is gewasbescherming?

Wat is eigenlijk 'Gewasbescherming'?

Gewasbescherming is het nemen van maatregelen om de gewassen te beschermen tegen ziekten, plagen en onkruiden die de oogst bedreigen. Nu en in de toekomst is zo efficiënt mogelijk telen noodzakelijk, waarbij geïntegreerde gewasbescherming de oplossing biedt voor een duurzame land- en tuinbouw.

 

Plantenziekten, Plagen, Onkruiden

Plantenziekten worden veroorzaakt door schimmels, bacteriën, aaltjes, mycoplasmen of virussen die door verspreiding via bijvoorbeeld lucht, water en machines een groot deel van het gewas kunnen aantasten, met als gevolg kwaliteits- en opbrengstverlies. Zie Diagnose voor overzicht van plantenziekten per gewas

Plagen worden voornamelijk veroorzaakt door insecten. Insecten verzwakken het gewas en verlagen daardoor de opbrengst en kwaliteit. Zie Diagnose voor overzicht van plagen per gewas

Onkruiden die in een gewas groeien concurreren met het gewas om water, voedingsstoffen en zonlicht. Het gewas groeit niet optimaal en dit heeft een lagere opbrengst tot gevolg. Zie Diagnose voor overzicht vanonkruiden per gewas

Planten produceren zelf bovendien ook gifstoffen voor de afweer van bijvoorbeeld insecten en schimmels. Ook in de natuur komen vele giftige stoffen voor die ons voedsel kunnen verontreinigen. Sommige schimmels, zoals moederkoren op graan, produceren zeer schadelijke mycotoxinen. De toepassing van gewasbeschermingsmiddelen draagt bij aan het terugdringen van natuurlijke gifstoffen in ons voedsel.

Chemische gewasbescherming

Chemische gewasbeschermingsmiddelen zijn middelen op basis van één of meerdere werkzame stoffen en hulpstoffen. De werkzame stof is het bestanddeel van een middel dat een ziekte, plaag of onkruid bestrijdt. De hulpstoffen zorgen er voor dat het middel eenvoudig toegepast kan worden. De werkzame stof bestaat uit een molecuulstructuur die gesynthetiseerd wordt door de mens. Dit molecuul kan zowel door de mens bedacht zijn als een kopie zijn van een molecuul dat in de natuur voorkomt. De gewasbeschermingsindustrie is erg innovatief. Steeds wordt onderzocht hoe het beter en veiliger kan; voor het gewas, de mens en het milieu. Zo zijn de meeste middelen nu ook werkzaam in lagere doseringen en sneller afbreekbaar in het milieu. Ook zijn middelen steeds veiliger voor nuttige of in de natuur voorkomende insecten en organismen. Zie voor een overzicht van onze oplossingen Producten

Nederland: geïntegreerde gewasbescherming

• In Nederland wordt geïntegreerde gewasbescherming of geïntegreerde teelt toegepast. Internationaal wordt ook wel gesproken van Integrated Crop Management (ICM)  
• Dat is het voorkomen en bestrijden van ziekten, plagen en onkruiden op een wijze die past binnen een duurzame land- en tuinbouw
• Hierbij combineert men het gebruik van biologische bestrijdingsmiddelen, mechanische en chemische bestrijdingsmethoden.
 

Waarom zijn gewasbeschermingsmiddelen nodig?

• Omdat ziekten en plagen grote gevolgen kunnen hebben zoals bijvoorbeeld het mislukken van oogsten (hongersnood)
• Omdat we anders niet genoeg hoogwaardig voedsel van goede kwaliteit kunnen produceren
• Omdat de wereldbevolking toeneemt en het areaal landbouwgronden afneemt waardoor zo efficiënt mogelijk telen noodzakelijk is
• Omdat efficient gebruik van gewasbeschermingsmiddelen de opbrengst van belangrijke gewassen als rijst, graan, maïs en aardappelen gemiddeld verdubbeld.
 

Als dit de aarde was (50,9 miljard ha)........

Dan was dit het land dat beschikbaar is voor landbouw (1,5 miljard ha ~3%)

 Jaar      
  Wereldbevolking (miljard)    
 Landbouwgrond (miljard hectares)   
  Landbouwgrond per persoon (m2)      
 1950  
    2.5
  1.3   5200
 1975     4.1   1.4   3400
 2000     6.1   1.5   2500
 2025     8.0   1.5   1900
 2050
    9.2   1.5   1600

Tabel 1. Ontwikkeling wereldbevolking t.o.v. beschikbare landbouwgronden

Conclusie: zo efficiënt mogelijk telen is noodzakelijk!

Meer informatie? Bekijk dan ook eens het factsheet van Nefyto: Gewasbeschermingsmiddelen uitgelegd (PDF, augustus 2018).