Producten

Precisielandbouw kans voor natuurinclusief?

In debat over de voors en tegens van het combineren van precisielandbouw en natuur

Precisielandbouw biedt kansen voor verdere verduurzaming van de landbouw. Het optimaliseren in tijd, plaats en hoeveelheid kan grondstoffen en land besparen en emissies naar het milieu voorkomen. De precisielandbouw zit in een stroomversnelling. De ontwikkeling in de sensortechnologie, de data sciences, ict infrastructuur en (fijn)mechanica bieden boeren instrumenten waarmee preciezer kan worden gewerkt. Een ontwikkeling die naast de mogelijke kansen ook vragen oproept. Op vrijdag 26 januari jl. werd hier op de Bayer Forward Farm in Abbenes over gesproken. Centraal stond de vraag; kan precisielandbouw de landbouw natuur inclusiever maken? De workshop ‘Hightech meets Nature’ was een initiatief van de Natuur en Milieufederatie Noord-Holland en Bayer.

Sijas Akkerman van de Natuur en Milieufederatie heette de deelnemers welkom en plaatste de workshop in het perspectief van het Living Lab Natuur Inclusieve Landbouw, onderdeel van Groen Kapitaal van de provincie Noord-Holland. Drie sprekers leidden de workshop in. Joris Roskam van Bayer trapte af met een aantal praktijkvoorbeelden van het combineren van natuur en techniek uit het Bayer Forward Farm netwerk. Anne Bruinsma van FarmHack schetste hoe precisielandbouw nu wordt toegepast en benadrukte dat voor het benutten van kansen een goede toegang tot verzamelde data cruciaal is. Corné Kempenaar van de WUR, Wageningen Plant Research schetste de stand van de wetenschap met een doorkijk naar de toekomst. Precisie maakt o.a. strokenlandbouw mogelijk. 

Afb.1. Met behulp van precisielandbouw kan afspoeling van het perceel in kaart worden gebracht

In deelsessie werden vervolgens de voors en tegens op een rij gezet, waarna onder leiding van Hinse Boonstra van Bayer een stevig debat volgde. Kritische vragen over de macht van grote bedrijven, open data en de band van de boer met de natuur werden afgewisseld met optimisme over meer inzicht voor teler en maatschappij, minder emissie door meer precisie en de aantrekkingskracht van hightech voor jongeren. De discussie eindigde met de nuchtere opmerking dat precisie een instrument is en dat de manier van toepassen uiteindelijk bepaalt of er wel of geen bijdrage wordt geleverd aan de verdere verduurzaming van de landbouw. 

Van de bijeenkomst zijn een verslag en de presentaties van Anne Bruinsma, Corné Kempenaar en Joris Roskam beschikbaar.

Mocht u naar aanleiding hiervan vragen hebben dan kunt u zich richten tot Hinse Boonstra (hinse.boonstra@bayer.com, 06 46024177).