Producten

Let op insectenschade in suikerbieten

Activiteit insecten neemt toe door het warme weer, inspectie percelen noodzakelijk

De bieten zijn inmiddels gezaaid en door het warme weer kiemen de bieten snel. Ze groeien snel door van het kiemlobstadium naar de eerste echte blaadjes. Voor insecten als bietenkever, aardvlo en springstaarten zijn de hogere temperatuur ook aanleiding om actiever te worden. De afgelopen dagen komen diverse meldingen binnen van insectenschade aan de bietenbladeren. In Zuid Limburg zijn diverse percelen met problemen van aardvlo en bietenkever. Op de zandgronden zijn er meldingen van aardvlooien en springstaarten. De herkenning van insecten is lastig, in de bietenkoerier van 2019 is een handige poster bijgesloten die kan helpen bij de herkenning. Klik hier om de bietenkoerier met de poster te downloaden.

Afb.1. Links een aardvlo en rechts een bietenkever

Inspectie van bietenpercelen is nu aan de orde

Herkenning van de insecten is lastig en vaak zijn de insecten niet steeds aanwezig. Over het algemeen zijn de bovengrondse insecten tegen de avond het meest actief. Schade van de springstaart (afb. 2.) en aardvlo (afb. 3.) is vooral te herkennen aan venstervraat en etsing door zuigschade aan het blad. De bietenkever (afb. 4.) vreet vaak wat meer aan de bladranden.

Afb.2. Vraatschade bovengrondse springstaarten

Afb.3. Vraatschade door aardvlooien

Afb.4. Vraatschade door bietenkever
Mogelijkheden om bovengrondse insecten aan te pakken

Lees voorafgaand aan een bespuiting altijd het etiket. Het aantal toepassingen, toepassingsvoorwaarden en de dosering per hectare verschilt per product.

 

Voorwaarden voor een goede bestrijding van insecten

  • Ga controleren in de percelen.
  • Herken de schadelijke insecten.
  • De schadedrempel voor groene perzikbladluizen is 2 luizen per 10 planten.
  • Bietenkeverbestrijding in de avond uitvoeren.
  • Eerst de insecten bestrijden en daarna de onkruiden.

Calypso en Bariard zijn op dit moment de breedstwerkende producten op bovengenoemde insecten.

Pirimor is een geregistreerd handelsmerk van Adama Northern Europe B.V. Tepekki is een geregistreerd handelsmerk van Belchim Crop Protection.