Producten

Goed nieuws: Fandango beschikbaar in seizoen 2022

We zijn verheugd om hierbij te kunnen meedelen dat het Ctgb de toelating heeft afgegeven voor een mineure wijziging in de formulering van Fandango. Het betreft een formulering welke al eerder toegelaten is geweest. Het etiket blijft ongewijzigd.

Eerder werd bericht dat Fandango zeer beperkt beschikbaar zou komen voor teeltseizoen 2022. Hierop werd een aanvraagtraject voor een 120 dagen vrijstelling door BO-akkerbouw namens de akkerbouwsector opgestart. Het knelpunt werd echter niet erkend door de NVWA, omdat er een alternatief aanwezig zou zijn in de vorm van een aanvraag voor een mineure wijziging van de formulering Fandango. Door de goedkeuring van het Ctgb op deze aanvraag is Bayer in staat om tijdig Fandango beschikbaar te krijgen voor de bestrijding van valse meeldauw in de uienteelt.

 

Deze wijziging resulteert niet in een nieuw W-nummer, er is geen uitverkoop- of opgebruiktermijn van toepassing waardoor u de huidige productvoorraad Fandango gewoon kunt gebruiken.

 

Namens het team van Bayer danken wij iedereen die steun heeft uitgesproken om Fandango beschikbaar te maken voor de markt.

 

Voor vragen adviseren wij u contact op te nemen met uw Bayer contactpersoon.

  

 

Gebruik gewasbeschermingsmiddelen veilig. Lees vóór gebruik eerst het etiket en de product informatie.