Producten

Deel 3: veilig werken

De aardappelen zijn gepoot en het onkruid zijn bestreden. Maar hoe kun je veilig de restanten van de gewasbeschermingsmiddelen verwerken, zonder gevaar voor jezelf of de omgeving? Jasper laat het zien in deel 3: de spoel en spuitplaats.