Producten

Waterschap schept gevaarlijk precedent

Pachters die een nieuw contract afsluiten voor het gebruik van gronden van waterschap Vechtstromen, mogen geen glyfosaat meer gebruiken. Het is een stap die het milieu noch de volksgezondheid vooruithelpt, betoogt Jan Cees Bron, Communications Business Partner Benelux bij Bayer Crop Science, een van de producenten van middelen op basis van glyfosaat.

Afb. 1 Onkruibestrijding op een perceel. Toelatingsautoriteiten hebben het gebruik van glyfosaat keer op keer veilig bevonden, Jan Cees Bron. 

 

Waterschap Vechtstromen verbiedt pachters die een nieuw contract afsluiten voor het gebruik van gronden van het waterschap om glyfosaat te gebruiken. Het waterschap laat het niet bij nieuwe pachtcontracten. Voor lopende pachtcontracten wordt een stimulans voor het niet-gebruiken van glyfosaat onderzocht. Het waterschap staat niet alleen. Pachters zagen het gebruik van glyfosaat eerder al aan banden worden gelegd in Noord-Brabant en Noord-Holland. Aan de verboden ligt geen wetenschappelijk aangetoond risico ten grondslag. De stappen lijken eerder gedreven door emotie en ideologie.

Het product is goedgekeurd door de hoogste toelatingsautoriteiten. Demissionair landbouwminister Carola Schouten noemde ze eens op toen haar gevraagd werd waarom ze geen algeheel verbod wil instellen. De Europese voedselveiligheidsautoriteit (Efsa) en het Europees chemie-agentschap (Echa) keurden het veilige gebruik van de werkzame stof goed. De Nederlandse toelatingsautoriteit Ctgb deed hetzelfde voor formuleringen met glyfosaat.

 

Uitzonderlijk goed onderzocht

Nog in 2017 werd de toelating voor glyfosaat in de EU verlengd. De huidige toelating loopt eind 2022 af. We blijven ervan overtuigd dat we een sterke, wetenschappelijk onderbouwde motivering hebben voor een hernieuwde goedkeuring van glyfosaat.

 

"Ecologisch steekt glyfosaat positief af bij alternatieven"

 

Glyfosaat wordt al meer dan veertig jaar toegepast in de EU en heeft dus inmiddels al een hele serie toelatingsrondes doorstaan. Dat het product net als andere werkzame stoffen steeds opnieuw getoetst wordt, ontkracht de soms gehoorde stelling dat regulerende instellingen geen rekening houden met nieuwe wetenschappelijke bevindingen.

Het is jammer dat organisaties de wetenschappelijke analyse van gisteren negeren en die van morgen blijkbaar het afwachten niet waard vinden. Ook negeert men het overleg over het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen dat plaatsvindt tussen landbouworganisatie LTO en de overkoepelende Unie van Waterschappen. We hebben juist dit soort dialoog nodig en minder polarisatie.

 

Niet voor niets populair

Glyfosaat is wereldwijd het meest gebruikte herbicide, omdat het erg doeltreffend is tegen een breed spectrum moeilijk te bestrijden onkruiden. Het kan veilig en gemakkelijk worden gebruikt en is bovendien kostenefficiënt voor de gebruiker. Door het te spuiten voor het zaaien of in de periode tussen de teelt van twee gewassen in, kan glyfosaat probleemonkruiden die opbrengst, kwaliteit en voedselveiligheid bedreigen onder controle houden.

 

"Uiteindelijk gaat de discussie niet over één product, maar over de geloofwaardigheid van onze instellingen en wetten"

 

Ecologisch steekt glyfosaat positief af bij alternatieven. Zo leidt toepassing van glyfosaat tot minimale risico’s voor bestuivers, amfibieën en bepaalde vlindersoorten. Glyfosaat laat toe om de grond minder te ploegen, wat ten goede komt aan de bodemgezondheid, waterbergingscapaciteit, vruchtbaarheid van de bodem en het bodemleven. Het vergemakkelijkt het beheer van bodembedekkers en draagt op die manier bij aan de opbouw van koolstof in de bodem.

Zonder glyfosaat zullen boeren minder oogsten dan mogelijk was geweest of vaker met machines het land op gaan. Dat betekent dat meer brandstof moet worden gebruikt en ook meer CO2wordt uitgestoten.

 

Glyfosaat net als rood vlees en nachtwerk ‘waarschijnlijk kankerverwekkend’

Sommige critici beweren dat glyfosaat kankerverwekkend is. Het Internationaal Agentschap voor Kankeronderzoek (IARC) heeft glyfosaat ingedeeld in categorie 2A (waarschijnlijk kankerverwekkend), waar ook rood vlees en nachtwerk onder vallen. De classificatie staat los van het risico dat aan het gebruik verbonden is, omdat het geen rekening houdt met de blootstelling. Zo zijn zonlicht en alcohol ingedeeld als ‘zeker kankerverwekkend’.

Toelatingsautoriteiten over de hele wereld hebben het voorgeschreven gebruik van glyfosaat keer op keer veilig bevonden. Uiteindelijk gaat de discussie niet over één product, maar over de geloofwaardigheid van onze instellingen en wetten. Over de wetenschap als fundament onder beslissingen. Zeker als deze gaan over de toegang tot veilige en doeltreffende hulpmiddelen om voldoende hoogkwalitatief voedsel te produceren op een duurzame wijze; één van de grootste uitdagingen van onze tijd.

 

Jan Cees Bron

Communications Business Partner Benelux bij Bayer Crop Science

 

Lees hier het origineel artikel via foodagribusiness.nl:

https://www.foodagribusiness.nl/waterschap-schept-gevaarlijk-precedent/