Producten

Echte meeldauw in wortelen

Houd aandacht voor het gebruikte interval

Echte meeldauw is één van de belangrijkste ziekten die we in wortelen kennen. Vaak begint de schimmel zich, in een wat ouder gewas, bij droog en warm weer te ontwikkelen. Kenmerkend is dan de witte waas die op het blad verschijnt. Dit witte pluis bestaat uit schimmeldraden die zich voeden in het blad. Eenmaal aangetast draagt het loof niet of nauwelijks meer bij aan de productie. Het verzwakte gewas is daarnaast vatbaarder voor ziekten zoals Alternaria. Hoewel dauwnachten de ontwikkeling van echte meeldauw bevorderen is deze schimmel als één van de weinige ziekten ook in staat om zonder vrij vocht te kiemen en door te groeien. Onder de huidige weersomstandigheden kan echte meeldauw zich dus razendsnel uitbreiden!

De meeste schema’s in wortelen zijn eind juli / begin augustus gestart met een drie wekelijks interval. Een tweede bespuiting is dus op veel plaatsen nu aan de orde. Rudis is daarbij, zowel preventief als curatief, het aangewezen product om echte meeldauw aan te pakken. Met een uitstekende werking op Sclerotinia en een goede nevenwerking op Alternaria is Rudis ook nog eens ‘van alle markten thuis’.

De ervaring van de afgelopen jaren leert dat bij hogere druk van echte meeldauw het vaak gehanteerde interval van drie weken te lang is! Verkort bij hoge druk het interval naar 14 dagen.

Advies: 0,4 l/ha Rudis WE. Maximaal 3 toepassingen per teelt met een interval van 14 dagen. De veiligheidstermijn van Rudis bedraagt 21 dagen.

 

Afb.1. Beginnende aantasting van echte meeldauw in wortelen