Producten

Maisoogst 2017, start voor de onkruidbestrijding mais 2018

Check nu resultaat onkruidbestrijding maispercelen

Over een paar weken start de maïsoogst alweer. Een ideaal moment om te kijken hoe de onkruidbestrijding gelukt is en welke specifieke onkruiden er overgebleven zijn. Let hierbij vooral op percelen waar gladvingergras, haagwinde, kamille en veelknopigen voorkomen. Ook als deels of enkel rondom het perceel onkruid voorkomt is het van belang hier aandacht aan te geven. Een perceel loopt, door onder andere grondbewerking, makkelijk onder het onkruid.

Noteer deze percelen goed, bespreek het met de veehouders en houd hiermee rekening als er komend voorjaar op dezelfde percelen weer maïs wordt geteeld. Ieder maisherbicide heeft immers zijn eigen sterktes.

Gladvingergras
Laudis heeft een unieke OD formulering die zorgt voor een zeer breed werkingspectrum. Zowel in proeven als in de praktijk is Laudis afgelopen seizoen het beste middel gebleken tegen gladvingergras. Bij een tijdige inzet voor het 2-3 bladstadium van het gladvingergras heeft 2,25 l/ha Laudis in combinatie met Akris of Gardo Gold de beste resultaten gegeven. In plaats van 2,25 l/ha Laudis kan ook gebruik gemaakt worden van 0,5 Laudis WG met Robbester.

Haagwinde
Monsoon Active bestrijdt zowel  grassen (geen gladvingergras) als moeilijke breedbladigen o.a. kamille en zwaluwtong. Uniek tegen wortelonkruiden als haagwinde en veenwortel en aardappelopslag (vooral ondergronds). Monsoon Active past ook prima als onderbladbespuiting tegen onkruiden als haagwinde en nakiemers van hanenpoot.

Breedbladige onkruiden
Capreno heeft het afgelopen jaar vooral een positie gekregen door zijn brede werkingsspectrum op breedbladige onkruiden en grassen. De combinatie van tembotrione (uit Laudis) en TCM (thiencarbazon-methyl) zorgt voor zowel blad- als bodemwerking. Capreno is extra sterk tegen kamille en zwaluwtong en heeft een mooie nevenwerking tegen haagwinde. Auxo, ook een product tegen breedbladige onkruiden, heeft een zeer sterke en brede werking. Ook heeft het een nevenwerking tegen hanenpoot en andere eenjarige grassen.

 

 

Afb.1. Perceel mais met onkruiden
 Akris® is een geregistreerd handelsmerk van BASF Agro. Gardo Gold® is een geregistreerde handelsmerk van Syngenta Crop Protection.