Producten

Komende periode nog belangrijk voor de tripsbestrijding in sluit- en spruitkool

Blijf de komende weken alert op schade

In diverse gewassen zien we dit jaar een bijzonder vroege en sterke ontwikkeling van tabakstrips. De laatste jaren viel het in sommige regio’s al niet mee om trips in kool goed te bestrijden en ook dit jaar is de schade in sommige percelen al dermate groot dat van een goede oogst geen sprake meer kan zijn. Zaaiuien zijn op veel plaatsen al geoogst waardoor tabakstrips zijn toevlucht zoekt op andere waardgewassen. Blijf de komende weken alert op schade. Door de verscholen levenswijze van trips is deze zeer moeilijk te raken.

Vanaf eind augustus is de inzet van Movento tegen trips in koolgewassen geen optie meer. Er vindt dan onvoldoende transport plaats door de plant. De laatste jaren komt de combinatie Decis gemengd met Calypso in september gespoten zeer sterk uit de diverse proeven.  Door de EC-formulering van Decis wordt in kool een zeer goede bedekking gekregen, hierdoor vloeit ook de Calypso beter uit.  Wanneer Calypso solo wordt gespoten, adviseren we in kool altijd een uitvloeier te mengen.

Bij spruitkool wordt effectiviteit verhoogd als het gewas geslonken is, zodat de spruiten beter te raken zijn. Daarnaast zien we de luis op de spruiten in september toenemen. De onderste bladeren vallen af en luizen migreren naar de spruiten. Waterhoeveelheid en indringing  in het gewas zijn dus belangrijk voor het gewenste resultaat.