Producten

Serenade als laatste bespuiting in het fungicideschema in vollegrondsgroenten

Geen residu of veiligheidstermijn, toch uw gewas beschermd tegen schimmels
In de meeste vollegrondsgroentegewassen zullen de komende weken de laatste bespuitingen worden toegepast. Waar residu en veiligheidstermijn richting de oogst een rol spelen kan Serenade een oplossing bieden.

Serenade is een breedwerkend biologisch fungicide ter bestrijding van diverse schimmelziekten in vollegrondsgroenten. Pas Serenade preventief toe in combinatie met een uitvloeier (bijv. Silwet Gold) om een goede bedekking te krijgen. De werkingsduur van Serenade is zo’n 7 tot 10 dagen.

Goede resultaten worden in proeven en praktijk behaald door de laatste chemische fungicidebespuiting te vervangen door Serenade + uitvloeier. Omdat Serenade geen veiligheidstermijn kent en er geen sprake is van residu op het eindproduct kan het tot kort voor de oogst nog worden toegepast.

Aandachtspunten Serenade:
  • Start het fungicidenschema met chemische gewasbeschermingsmiddelen
  • Vervang de laatste bespuiting door Serenade
  • Zorg voor een goede bedekking van het gewas
  • Spuit Serenade in combinatie met een uitvloeier
  • Dosering: 5 l/ha
  • Geen veiligheidstermijn, geen residu, geen MRL
  • Toegelaten in biologische teelten.