Producten

Etiketsuitbreiding biologisch insecticide Bio 1020

Uitbreiding in veel teelten
In de Ctgb vergadering van afgelopen week heeft het Ctgb een etiketuitbreiding verleend voor Bio 1020. Bio 1020 dient door de grond gemengd te worden tijdens het zaaien of planten.

Bio 1020 bevat de insectenpathogene schimmel Metarhizium anisopliae en heeft een brede waardreeks van insecten. De werking is een contactwerking van de schimmel op het insect. Bij contact met een waardinsect hecht de spore zich vast op het oppervlak, begint te kiemen en dringt door de cuticula het insect binnen. De schimmel verspreidt zich verder door het insect en tast de organen aan. Het insect verzwakt en sterft.

Deze etiketuitbreiding is tot stand gekomen in samenwerking met de Coördinator Effectief Middelenpakket (CEMP) en Het Fonds Kleine Toepassingen. Er is voor deze toepassing geen werkzaamheids- en fytotoxiciteitonderzoek uitgevoerd. Er wordt daarom aangeraden een proefbespuiting uit te voeren, voordat het middel gebruikt wordt. Gebruik van dit middel in dit toepassingsgebied, komt voor risico en verantwoordelijkheid van de gebruiker. Door de etiketuitbreiding is Bio 1020 ook inzetbaar in de volgende teelten.