Producten

Onkruidbestrijding in wintergraan in het najaar een slimme keuze

Onkruidvrij de winter door geeft de hoogste opbrengsten

Onkruidbestrijding in wintergraan in het najaar is een verstandige keuze:

 • Onkruidvrij van begin af aan geeft de hoogste opbrengsten.
 • In het drukke voorjaar geen stress door (té) groot onkruid
 • Wortelonkruiden kunnen gericht worden aangepakt, zonder dat een eerdere voorjaarstoepassing hen heeft “aangebrand”.

Met duist en windhalm worden meer en meer werkingsproblemen bij de onkruidbestrijding geconstateerd. Om deze problematiek te voorkomen, is het belangrijk om al in het najaar te starten met de onkruidbestrijding. Voorkom dat er een te zwaar beroep op de voorjaarsbestrijding komt te liggen. Kies de juiste strategie!

Vanaf dit najaar mag Herold ook worden toegepast in winterrogge, triticale en spelt en is Herold ook toepasbaar in grondwaterbeschermingsgebieden.

Advies in alle wintertarwe, winterrogge, triticale en spelt op zware (klei)grond:

 • Kort na zaai- voor opkomst: 0,6 l/ha Herold
  Deze toepassing is op zware gronden het meest bedrijfszeker. Wie kan zaaien, kan ook spuiten!
  Benut het aanwezige bodemvocht door direct na zaai te spuiten.
 • Vroege na-opkomst: 0,6 l/ha Herold
 • Vroege na opkomst met versterking op duist: 0,6 l/ha Herold + 2-3 l/ha Daiko + 1l/ha Robbester

Advies in alle wintergranen dus ook  in wintergerst op lichtere (zavel/zand)gronden en löss:

 • Vroege na opkomst: 0,45-0,6 l/ha Herold
 • Vroege na opkomst ter versterking op duist: 0,45-0,6 l/ha Herold + 2-3 l/ha Daiko** + 1l/ha Robbester
** Daiko niet toepassen in wintergerst

Herold is uitstekend mengbaar met insecticiden zoals Decis tegen o.a. bladluis (vergelingsvirus).

 

 

Afb.1. Na toepassing van 0,6 l/ha Herold in najaar komt de tarwe schoon de winter door!
Daiko is een geregistreerd handelsmerk van Syngenta Group Company.