Producten

Overzicht van restricties voor grondwaterbeschermingsgebieden toegevoegd

Belangrijke overzichten met productinformatie beschikbaar
Op onze website bieden wij een aantal handige lijsten met productinformatie aan. Sinds vorige week is daar een nieuwe lijst aan toegevoegd. Per product kan nu snel teruggezocht worden of en welke restricties voor grondwaterbeschermingsgebieden op het etiket staan. Een totaaloverzicht is ook als PDF te downloaden.

Naast dit overzicht vind je hier ook:
Veiligheidsbladen
Etiketten
W-nummers
Overzicht van alle kleine teelten (gesorteerd naar product of gewas)
Veiligheidstermijn per product
Veiligheidsaanbevelingen bij herbetreding
Toelatingsinformatie (overzicht met toelatingsnummer, actieve stof en gehalte per product)
Artikelenlijst
ADR gegevens
H&P zinnen per product
Werkingstabellen van alle herbiciden


Neem een kijkje op onze website (via het tabblad Producten > Belangrijke Overzichten)