Producten

Komend weekend kritische weersomstandigheden, pas onkruidbestrijding bieten hierop aan

Stand van bietenpercelen erg verschillend op dit moment

Zoals bekend zijn de bieten dit jaar over een langere periode uitgezaaid dan normaal. Suikerunie melde dat de uitzaai van bieten nog nooit zo laat is geweest. Ondanks dat verloopt de teelt door het groeizame weer op dit moment redelijk voorspoedig. Toch zijn de verschillen groot in stand van de percelen. Het varieert van percelen waar het zaad net gekiemd ligt tot gewassen die het 4-6 blad stadium bereikt hebben of het veld zelfs al bijna dicht hebben! Daarnaast zijn er landelijk grote verschillen in temperatuur en neerslag.

 

Afb.1. Bieten in het 4-6 bladstadium in zuid-oost Nederland (17-5-2018)

 

Afb.2. Het noord-oosten van Nederland kamt regionaal nog met de gevolgen van overvloedige neerslag (plaatselijk tot wel 65 mm!)

 

Afb.3. In de week van 19 maart gezaaide bieten hebben het veld zelfs al bijna dicht (17-5-2018)

 

Afb.4. In Limburg hadden bietentelers plaatselijk met extreem weer te maken, met hagel en overstromingen. Meer van dit type weer wordt nog verwacht (22-5-2018)


Weersinvloeden tot nu toe

We hebben nu een lange tijd perioden gehad met veel zon en een hoge instraling. Instralingsdata laten zien dat er soms per dag al wel 2700 J/cm2 bereikt werd. Dat is vrij hoog voor de tijd van het jaar. Daarnaast lag de temperatuur regelmatig boven de 20 graden en soms zelfs boven de 25 graden. Van tijd tot tijd viel plaatselijk veel neerslag. Wat echter opviel is dat de RV vrijwel continue vrij laag is geweest en dat er daarnaast ook niet echt sprake van (nacht)vorst is geweest. Tot nu toe dus nog geen echte redenen gehad om onkruidbespuitingen uit te stellen. Sterker nog: alle hens aan dek want de onkruidgroei was explosief tot nu toe. Met de lage RV en de hoge temperatuur zijn veel onkruiden afgehard. De kracht van Betanal Maxxpro komt dan in zulk soort omstandigheden echt goed naar voren. Een uitstekend uitgebalanceerde combinatie van 4 werkzame stoffen waaronder de lenacil die onder deze omstandigheden absoluut zijn meerwaarde laat zien. En de OD (olie dispersie) formulering die de actieve stoffen dieper het onkruid in laat dringen. Daarnaast brengt Betanal Maxxpro in zijn totaliteit een lage hoeveelheid aan actieve stof per hectare, wat daarmee duidelijk minder belastend is voor het milieu met behoud van een uitstekende werking.

Komend weekend kritische weersomstandigheden

De afgelopen paar dagen is op diverse plaatsen veel neerslag gevallen tot soms wel 70 mm in een half uur. Helaas ging dit gepaard met soms veel wind, hagel en overstromingen. Tot aan vrijdag blijven we groeizaam weer houden met van tijd tot tijd regen en temperaturen rond de 20-25 graden en een hoge RV. Het bietenblad is door beschadigingen en het vochtige weer niet meer zo afgehard en dus gevoeliger voor herbiciden. Komend weekend worden temperaturen van 30 graden verwacht met een hoge instraling van ver boven de 2300 J/cm2. Ook de RV ligt dan hoger dan in de voorbijgaande weken. Dit zijn kritische omstandigheden die het spuiten van bieten voor onkruidbestrijding risicovoller maken.

Het advies is dan ook om de onkruidbestrijding niet in de vroege ochtend uit te voeren. Probeer de bespuiting uit te stellen. Als dat geen optie is, spuit dan pas tegen de avond en pas de doseringen naar beneden toe aan. Het zachtere onkruid maakt dit ook mogelijk.