Producten

Inzet Flipper gedurende de zomerperiode in het fruit

Effectieve insectenbestrijder in de zomer met optimale veiligheid voor nuttige insecten
Gedurende de zomerperiode moet er rekening worden gehouden met de residuen die kunnen worden teruggevonden bij de oogst. Flipper is dan een veilige keuze. Niet alleen veilig maar uit diverse proeven is gebleken dat Flipper ook zeer effectief is in de bestrijding van insecten. Flipper heeft een goede werking laten zien tegen onder andere larven van perenbladvlooien, luizen, appelbloesemkevers en spint.

Recente ervaringen hebben laten zien dat Flipper het beste kan worden toegepast onder sneldrogende omstandigheden. Dit geeft de beste resultaten omdat de insecten dan sneller uitdrogen door de contactwerking van Flipper.

Adviesdosering is 1% Flipper toegepast in 1000 liter water per ha. Flipper dient solo toegepast te worden. Indien noodzakelijk de bespuiting na 7 dagen herhalen. Flipper heeft een gunstig profiel t.a.v. de nuttigen en is uitgezonderd van een MRL.  

Nuttigenprofiel Flipper    Save
Save