Producten

Flipper zeer snelle aanvangswerking

Optimale toepassing bij snel drogende omstandigheden

Recent zijn er meerdere proeven uitgevoerd om de ideale omstandigheden voor toepassing met het biologisch insecticide Flipper te toetsen. De proeven zijn uitgevoerd met een 1% oplossing

Direct na de bespuiting is de sterk uitvloeiende werking van de formulering te zien (foto 2). Door de sterk uitvloeiende werking komen luizen makkelijker in contact met Flipper. Na een uur worden de luizen trager en minder beweeglijk (foto 3). Na 24 uur drogen de luizen in en zijn ze dood. (foto 4)  Zeer belangrijk om een optimale resultaat te behalen zijn snel drogende omstandigheden en een goede bedekking.

 

De effectiviteit op luis wordt ook gedemonstreerd in dit filmpje

Belangrijke zaken voor een juiste toepassing

 • Zorg voor een goede bedekking van insecten en gewas
 • Snel drogende omstandigheden verhogen de effectiviteit: spuit indien mogelijk op de dag bij snel drogende omstandigheden
 • Flipper toepassen in een dosering van 1%
 • Minimaal interval 7 dagen
 • Maximaal 3 bespuitingen in een blok
 • Dosering in bedekte teelten max 16 liter/ha
 • Dosering in onbedekte teelten max 10 liter/ha
 • Watervolume hoog opgaande teelt 1000-1500 L
 • Watervolume overige teelten 300-500 L
 • Geen hardwater gebruiken  (niet harder dan 16,8°dH met een PH van minimaal 7)
 • Niet mengen met uitvloeiers of bladmeststoffen

Save
Save
Save
Save
Save
Save