Producten

Echte meeldauw in wortelen

Huidige weersomstandigheden zorgen voor hoge druk

De droge en warme omstandigheden van de afgelopen periode zijn ideaal voor de ontwikkeling van echte meeldauw. De temperaturen in de nacht zijn inmiddels wat lager wat zorgt voor dauw op het gewas. Hierdoor kan de schimmel zich nog verder ontwikkelen. Het loof wordt bedekt met een laag schimmelpluis en wordt dan ook meer gevoelig voor Alternaria.

 

Ondanks meerdere fungicide-toepassingen blijft echte meeldauw op sommige percelen hardnekkig. Rudis WE heeft een prima werking zowel preventief als curatief tegen meeldauw. Start bij aanwezigheid van meeldauw met Rudis WE om de meeldauw-ontwikkeling stop te zetten. Na de inzet van Rudis WE is het van belang om een middel als Luna Experience in te zetten. De werkzame stof fluopyram heeft een zeer sterke preventieve werking tegen echte meeldauw maar ook tegen Sclerotinia. Bovendien heeft het middel een uitstekende lengtewerking. Verkort bij een zware druk de interval van 3 naar 2 weken om de echte meeldauw stil te zetten en de plant preventief te beschermen.

 

Het biologische product Serenade, op basis van de actieve stof Bacillus subtilis QST 713, heeft ook een goede werking op echte meeldauw. Serenade mag in wortelen maximaal 6 keer worden toegepast met een interval van minimaal 5 dagen. Serenade heeft geen veiligheidstermijn en er is ook geen sprake van een residulimiet (MRL). De adviesdosering in wortelen is 5 l/ha met een uitvloeier. Goede resultaten worden in proeven en praktijk behaald door de laatste chemische fungicidebespuiting te vervangen door Serenade + uitvloeier. Omdat Serenade geen veiligheidstermijn kent en er geen sprake is van residu op het eindproduct kan het tot kort voor de oogst nog worden toegepast. Zorg wel voor een goede bedekking, omdat Serenade alleen via contactwerking de schimmel kan aanpakken!

 

Advies:

  • 0,4 l/ha Rudis WE. Maximaal 3 toepassingen per teelt met een interval van 14 dagen. De veiligheidstermijn van Rudis bedraagt 21 dagen.
  • 0,7 l/ha Luna Experience maximaal 2 toepassingen per teeltcyclus met een interval van 21 dagen, veiligheidstermijn 14 dagen
  • 5 l/ha Serenade. Maximaal 6 toepassingen per 12 maanden met een interval van 5 dagen, uitvloeier toevoegen.

 

Afb.1. Echte meeldauw kan in wortelen veel schade veroorzaken