Producten

Toelichting bij respijttermijnen Basta en Finale

Gebruik van Basta en Finale nog mogelijk in seizoen 2019

De toelatingen van Basta en Finale zijn komen te vervallen per 31 juli 2018. Hierbij zijn ruime aflever- en opgebruiktermijnen vastgesteld. Omdat we met enige regelmaat vragen krijgen over de gebruiksmogelijkheden in teeltseizoen 2019 lichten we in dit bericht de mogelijkheden nogmaals toe.

Nadat de toelating vorig jaar zomer is ingetrokken zijn onderstaande respijttermijnen vastgesteld:

  • Aflevertermijn: 31 januari 2019
  • Opgebruiktermijn: 31 januari 2020

De aflevertermijn is inmiddels verstreken. Het gebruik van Basta en Finale in het teeltseizoen 2019 is mogelijk voor diegenen die deze producten op dit moment op voorraad hebben. Na 31 januari 2020 is het toepassen of op voorraad hebben van Basta en Finale niet meer toegestaan.