Producten

Aanpak Sclerotinia sclerotiorum met Contans

Nu is de tijd voor Contans in groenten en akkerbouwgewassen

Rattenkeutelziekte (Sclerotinia sclerotiorum) is een ziekte die in een groot aantal gewassen voorkomt. Maar ook vele onkruiden zijn een waardplant voor deze ziekte.

Een van de mogelijkheden om Sclerotinia aan te pakken is het toepassen van Contans voorafgaand aan de teelt. Scleroten die tot wel 10 jaar in de grond kunnen overleven worden door Contans  geparasiteert waardoor de druk vanuit de grond sterk vermindert. Dit proces duurt ongeveer 6-8 weken, dus het is belangrijk om Contans op tijd toe te passen. Ook is het van belang om Contans goed in de bovenste grondlaag in te werken. Enkel scleroten in de bovenste 0-5 cm kunnen kiemen. Zeker bij een hoge druk van Sclerotinia is het noodzakelijk om Contans  meerdere jaren – dus bouwplanmatig -  toe te passen.

 

Voordelen van Contans:

  • Geen residu
  • Scleroten worden op een natuurlijke wijze bestreden
  • 6-8 weken nodig voor goede parasitering
  • Sporen van Contans kiemen vanaf 10-12 °C
  • Sporen van Contans overleven 12-18 maanden in de bodem
  • Groentegewassen 4 kg/ha
  • Akkerbouwgewassen 2 kg/ha
  • 1 toepassing per 12 maanden