Producten

Spannende periode tripsdruk in uien

Inzet Batavia + Robbester goed afwegen

Op veel percelen zaaiuien zien we een behoorlijke druk van trips in het gewas. Door koelere weersomstandigheden, tijdig uitgevoerde bespuitingen en door het feit dat de uien op de meeste percelen goed aan de groei zijn lijkt de schade tot op heden veelal beheersbaar. Met een warme week in het vooruitzicht is het wel zaak er nu bovenop te zitten.

Zolang loofgroei aan de orde is kan Batavia de unieke werking op larven van trips blijven geven. Het middel moet immers na opname via de sapstroom van het gewas getransporteerd worden naar het groeipunt, daar waar de meeste larven zich schuilhouden. Op de vroege percelen zaaiuien zijn we inmiddels zover dat er van nieuwe loofgroei amper meer sprake is. Overweeg hier bij aanwezige tripsdruk een ander lokaal-systemisch middel in te zetten.

Advies tot einde loofvorming:

  • 0,75 l/ha Batavia + 2 l/ha Robbester
  • Niet mengen met uitvloeiers of andere middelen
  • Spuit met minimaal 300 l/ha tijdens goede opname-omstandigheden

 

Veel graanpercelen zijn aan het afrijpen en er wordt graszaad geoogst. Dat betekent dat andere tripssoorten – die zich normaliter niet in uien ophouden – het gewas kunnen invliegen. Deze tripssoorten zetten geen eitjes af, maar kunnen vanwege de enorme aantallen wel voor veel schraap-en zuigschade zorgen. Zet in dat geval een contactmiddel in. Hierbij is het daadwerkelijk raken van het plaaginsect van groot belang. Spuit dus met veel water en houd de rijsnelheid beperkt.

Advies contactmiddelen:

  • 4 - 5 l/ha Flipper in >600 l/ha water
  • Niet mengen met andere middelen
  • De hardheid van het gebruikte spuitwater moet onder 16,8 ° Duitse hardheid (dH) liggen!
  • Flipper is zeer selectief en derhalve veilig voor aanwezige nuttige insecten

of

  • 0,3 l/ha Decis + uitvloeier in 500 l/ha water
  • Decis is niet selectief voor nuttige insecten

 

Pas contactmiddelen toe wanneer de trips het meest actief is. Dit is vooral het geval bij donker weer, dus laat in de avond of vroeg in de ochtend.


Afb. 1. Close-up van een trips